Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı

a) Akdeniz Uygarlıkları

Yeryüzünde ilk uygarlıkların kurulduğu alanlardan biri de Akdeniz kıyılarıdır. Bu kıyılarda iklimin elverişli olması, tarımın gelişmesini sağlamıştır. Ancak Akdeniz uygarlıklarındaki tarım Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hint uygarlıkları kadar gelişmemiştir.

Bunun yanı sıra denizciliğe elverişli olan Akdeniz, kıyı kesiminde yaşayan uygarlıkların birçok liman yapmasını, ticaretin gelişmesini ve denizcilik alanında ilerlemelerini sağlamıştır.

b) Yunan Uygarlığı

Yunan uygarlıkları, daha  çok  denizcilikle uğraşmış, ticaret yapmışlardır. Bu uygarlık birçok yerde koloniler kurmuştur. Yunan uygarlığı, polis adı verdikleri şehir devletleri kurmuşlardır. Tanrıları adına düzenledikleri yarışmalar, olimpiyatların başlangıcını oluşturmuştur.

Felsefe (Aristo, Eflatun), edebiyat (Homeros) ve tarih (Tukitides) alanlarında ilerlemişlerdir. Çıkardıkları yasalarla demokrasi alanında önemli gelişmeler göstermişlerdir. Yunan uygarlığı zamanında tiyatrolar, tapınaklar (Fotoğraf 3.11), heykeller ve kütüphaneler kurulmuştur.

Fotoğraf 3.11 Antik Yunan tapınak kalıntılarından biri (Atina)
Fotoğraf 3.11 Antik Yunan tapınak kalıntılarından biri (Atina)

c) Roma Uygarlığı

Roma uygarlığı tarımla uğraşmış, tarımın yanı sıra Akdeniz havzasında denizcilik ve ticaret yapmışlardır. Roma’da toplum asiller (patriciler), vatandaşlar (plepler) ve kölelerden oluşmaktaydı. Roma’da hazırlanan 12 Levha Kanunları, Avrupa hukuk sisteminin temellerini oluşturur. Bu uygarlık, Latin alfabesine ve miladi takvime son şeklini vermiştir.

Romalılar, mimari alanda çok ilerlemiş ve birçok yerde eserler yapmışlardır (Fotoğraf 3.12). Ülkemiz de dâhil olmak üzere günümüzde birçok ülkede Romalılardan kalma çok sayıda esere rastlanmaktadır. Bu uygarlık mensupları, tarih alanında da önemli hizmetler vermişlerdir.

Fotoğraf 3.12 Roma uygarlığı kalıntılarından biri Colosseum (Kollezyum, Roma, İtalya)
Fotoğraf 3.12 Roma uygarlığı kalıntılarından biri Colosseum (Kollezyum, Roma, İtalya)

İlk Uygarlıklar

  1. Çin Uygarlığı
  2. Hint Uygarlığı
  3. Mezopotamya Uygarlıkları | Sümerler, Babiller, Asur Uygarlığı
  4. Mısır Uygarlığı
  5. Anadolu Uygarlıkları | Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar
  6. Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı
  7. Aztek Uygarlığı
  8. Maya Uygarlığı
  9. İnka Uygarlığı

Yorum yapın