Çin Uygarlığı

Çin’de ilk uygarlığın kurulduğu yerler Sarıırmak ve Gökırmak kıyılarıdır. İklim koşullarının elverişli olduğu bu alanda tarıma uygun toprakların bulunması ve tarım alanlarını sulamak için akarsulardan yararlanılabilmesi, Çin’deki ilk uygarlıkların bu alanlara kurulmasına neden olmuştur.

Çin’de mimari; askerî ve sivil olmak üzere iki farklı özellikte gelişmiştir. Çin Seddi, askerî mimarinin örneğidir (Fotoğraf 3.1). Tapınaklar ise bu uygarlığın sivil mimarisini yansıtmaktadır. Çin’de madenciliğe göre çömlekçilik, çinicilik ve seramik işleme daha çok gelişmişti.

Fotoğraf 3.1 Çin uygarlığına ait eserlerden biri (Çin Seddi)
Fotoğraf 3.1 Çin uygarlığına ait eserlerden biri (Çin Seddi)

Çin, ilk kez kâğıdı üreten, çini mürekkebini bulan, matbaayı geliştiren, barut ve pusulayı icat eden uygarlıktır. Çinliler, ayrıca Çin yazısını geliştirmişlerdir. Bu özelliklerinden dolayı Çin uygarlığı diğer uygarlıkları da etkilemiştir. Çin, ayrıca ipek böcekçiliğinin ve ipekli dokumanın gelişmiş olduğu yerdir. Bu uygarlığın ürettiği ipekler, başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerine dağıtılmıştır.

İlk Uygarlıklar

  1. Çin Uygarlığı
  2. Hint Uygarlığı
  3. Mezopotamya Uygarlıkları | Sümerler, Babiller, Asur Uygarlığı
  4. Mısır Uygarlığı
  5. Anadolu Uygarlıkları | Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar
  6. Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı
  7. Aztek Uygarlığı
  8. Maya Uygarlığı
  9. İnka Uygarlığı

Yorum yapın