Coğrafya Öğrenmemiz İçin Bazı Nedenler

Günlük hayatı etkileyen temel fiziksel sistemleri (toprak güneş ilişkileri, su döngüleri, rüzgâr ve okyanus akıntıları vb.) anlamak.

Daha etkili bir şekilde çalışmak için yerlerin konumunu ve bu mekânların fiziksel ve kültürel özelliklerini öğrenmek.

Geçmişin coğrafyasını öğrenmek.

Yerlerin ve olayların nerelerde olduğunu anlayabilmemiz için yaşadığımız yerin, bölgenin, ülkenin ve dünyanın zihinsel haritasını çizmek.

İnsanın ve doğal sistemlerin yeryüzünü nasıl değiştirdiğini açıklamak.

Toplumun mekânsal organizasyonunu anlamak; nüfusun ve yerleşmelerin dağılışındaki düzeni görmek.

Kişilerin ve mekânların karmaşık bağlantısını anlamak için yerel ölçekte ve dünya çapında tüm ölçeklerde mekânsal dağılımları tanımak.

Doğal çevre ve toplum arasındaki ilişkileri içeren konularda mantıklı kararlar verebilmek. Dünya’yı, insanlığın anavatanı olarak kabul etmek ve gezegenin kaynaklarının nasıl kullanılacağı konusunda akıllıca fikir sunmak.

Küresel düzeyde karşılıklı bağımlılığı anlamak ve daha iyi bir küresel vatandaş olmak.

(http://www.cangeoeducation.ca)

Yorum yapın