Doğal Afetler

Çeşitli doğa olaylarının neden olduğu yıkımlar afet olarak adlandırılır. Afetlerde bazen çok sayıda insan yaşamını yitirebilmekte, yerleşim yerleri yıkılmaktadır.

Afetler, oluşumuna göre çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Örneğin jeolojik nedenli afetlerin başlıcaları deprem, volkanizma ve tsunamidir. Klimatolojik afetlerin başlıcaları aşırı yağış, kuraklık, fırtına, hortum, kasırga, aşırı sıcaklık veya aşırı soğuklardır. Heyelan ve erozyonun oluşumunde ise jeolojik, jeomorfolojik ve klimatolojik süreçler etkilidir.

DOĞAL AFETLER

Afetlerden bazıları yavaş gelişir. Kuraklık, şiddetli soğuklar ve aşırı sıcaklar gibi. Deprem, volkanizma, tsunami, sel, su taşkınları, toprak kayması, çığ, fırtına ve hortumlar hızlı gelişen doğal afetlerdir.

Doğal afetlerin neden olduğu can ve mal kaybı ülkeden ülkeye değişir. Aynı özellikteki bir afet, gelişmiş ülkelerde daha az can ve mal kaybına neden olurken az gelişmiş bir ülkede daha çok can ve mal kaybına neden olur. Bu durum, alınan önlemler ve yapılarda kullanılan malzemelerle ilgilidir.

Doğal afetlerin yanı sıra böcek istilası, salgın hastalıklar, nükleer ve taşımacılık kazaları, savaşlar gibi biyolojik kökenli afetler de bulunmaktadır.

Doğal Afetler

 1. Deprem
 2. Volkanizma
 3. Tsunami
 4. Heyelan
 5. Erozyon
 6. Su Baskınları
 7. Çığ
 8. Yıldırım
 9. Kuraklık
 10. Fırtına ve Kasırga
 11. Orman Yangını

Yorum yapın