Doğal Kaynakların Kullanımı ve Geri Dönüşüm

Yaşamımızı sürdürmek ve kolaylaştırmak için sürekli olarak doğal kaynaklar kullanmaktayız. Kullandığımız doğal kaynağın miktarı ve türü sürekli artmaktadır. Bu kaynaklardan bir kısmının yeryüzündeki rezervi sınırlıdır ve her geçen gün miktarı azalmaktadır.

Petrol, doğal gaz, kömür ve madenler, bu tür doğal kaynaklardandır. Aynı şekilde su, toprak ve orman da dikkatli kullanılmadığı zaman tükenebilecek doğal kaynaklardır. Bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından geri dönüşüm uygulamaları büyük bir önem taşımaktadır.

Fotoğraf 4.43 Atıkların sınıflandırılarak toplanması geri dönüşüm için önemlidir.
Fotoğraf 4.43 Atıkların sınıflandırılarak toplanması geri dönüşüm için önemlidir.

Geri dönüşüm uygulamaları açısından atıkların kaynağından sınıflandırılarak toplanması (Fotoğraf 4.43) önemlidir. Atıklardan bazıları, herhangi bir işlem geçirmeden temizlenerek yeniden kullanılabilmektedir. Cam şişeler bu tür atıklardandır. Bazı atıklar, belirli işlemlerden sonra benzeri bir maddeye dönüştürülebilmektedir.

Örneğin kâğıt atıklar, bazı işlemlerden geçirildikten sonra tekrar kâğıda dönüştürülebilmektedir. Atıkların bir kısmı da çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yeni bir ürüne dönüştürülebilmektedir. Örneğin pet şişeler işlenerek naylon iplik üretiminde kullanılmaktadır. İşte bu atıkların kaynağından sınıflandırılarak toplanması, geri dönüşüm ve sürdürülebilir kullanım bakımından önem taşımaktadır.

Örneğin çöplerin yaklaşık %60’ının geri dönüştürüldüğü Almanya’da organik atıklar yeşil, kâğıtlar mavi, tek kullanımlı ambalajlar sarı, elektronik araçlar beyaz torba veya konteynırlarda, cam atıklar özel konteynırlarda biriktirilmektedir. Zararlı maddeler ise özel araçlarla toplanmaktadır.

Atıkların değerlendirilmesi için sırasıyla şu işlemler yapılmaktadır:

  • Atıklar, meskenlerde (ev, okul, iş yeri) cam, metal, plastik ve kâğıt şeklinde sınıflandırılarak biriktirilir.
  • Ayrı olarak biriktirilen bu atıklar, ayrı poşetlere konulmuş şekilde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından toplanır.
  • Bu atıklar, geri dönüşüm tesislerinde cam, metal, plastik ve kâğıt şeklinde sınıflandırılır ve üretim alanlarında ham madde olarak kullanılır.
  • Elde edilen yeni ürünler, tekrar kullanıma

Geri dönüşümün başlıca yararları şunlardır:

  • Atık miktarı ve hacmi azalır.
  • Depolama alanlarının kullanım ömrü
  • Ham maddeden tasarruf sağlanır.
  • Doğal kaynaklar
  • Enerjiden tasarruf
  • Çevreye duyarlılık

Geleceğe yatırım yapılır.

Yorum yapın