Doğu Anadolu Projesi (DAP) | Doğu Anadolu Projesi’nin Amaçları Neledir?

Doğu Anadolu Projesi kapsamında; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas illeri bulunmaktadır (Harita 2.8).

Bölge ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır ancak tarım sektörünün verimliliği düşüktür. Tarım alanlarının miras yoluyla küçülüp çok parçalı bir yapı arz etmesi, elverişsiz iklim koşulları ve engebeli yer şekilleri nedeniyle kış aylarında ulaşım hizmetlerinin aksaması, kırsal kesimin pazar ekonomisi ile bütünleşememesi verimliliğin düşük olmasında etkilidir.

Harita 2.8 Doğu Anadolu Projesi’ni kapsayan iller
Harita 2.8 Doğu Anadolu Projesi’ni kapsayan iller

Doğu Anadolu Projesi’nin Amaçları Neledir?

 • Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe verimlilik ve katma değeri artırmak
 • Kişi başına düşen geliri artırıp bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmak
 • Bölge dışına göçü azaltmak ve göçlere bağlı olarak gelişen sorunları en aza indirmek
 • Kırsal ve kentsel alanlarda bölge halkının refah seviyesini yükseltmek
 • Altyapı, kentleşme ve çevre koruma sorunlarını gidermek

Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamında ekonomiyi canlandırmak temel hedefler arasındadır. Bölgenin coğrafi yapısına bağlı olarak yer şekillerinin engebeli olması ve zorlu iklim koşulları, çalışmaların daha çok tarım ve hayvancılık üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur.

Büyükbaş hayvancılıkta Türkiye’de birinci sırada yer alan DAP bölgesinde Erzurum ve Kars, TÜİK 2016 istatistiklerine göre 500.000 tondan fazla sütün toplandığı iller arasındadır.

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

 1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
 2. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
 3. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
 4. Doğu Anadolu Projesi (DAP)
 5. Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
 6. Konya Ovası Projesi (KOP)

Yorum yapın