Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerine ait nüfus bilgileri, bilim insanlarının tahminine dayanmaktadır. Çünkü yeryüzünde uzun bir süre nüfus sayımları yapılmamıştır.

İlk insanlar döneminde dünya nüfusunun 200 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdüren bu topluluklarda nüfus artış hızı çok düşük düzeydeydi.

Fotoğraf 2.6 İlk insanların kullandığı bazı av aletleri
Fotoğraf 2.6 İlk insanların kullandığı bazı av aletleri

Dünya nüfusundaki ilk artış insanların avlanmak için aletler yapması (Fotoğraf 2.6), sonraki süreçte de ateşi kontrol altına almasıyla gerçekleşmiştir. Daha iyi beslenmeye başlayan insanların ortalama yaşam süresi uzamış ve nüfus artış hızı artmıştır.

Neolitik Devrim olarak adlandırılan ve insanların tarıma başladığı dönemde dünya nüfusunda önemli sayılabilecek bir artış gerçekleşmiştir. Tarımsal üretimle birlikte yerleşik hayata geçen insanlar, doğanın olumsuz koşullarından ve diğer canlılardan korunmuş, daha iyi beslenmişlerdir. Bu durum insanların ortalama yaşam süresinin uzamasına ve doğal nüfus artış hızının artmasına neden olmuştur. Neolitik Dönem’de dünya nüfusunun 3 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Dünyada ilk nüfus sayımları Mezopotamya, İran, Roma ve Çin uygarlıkları tarafından yapılmıştır. Bu nüfus sayımlarında asker sayıları ve alınacak vergiler belirlenmiştir. Modern anlamdaki ilk nüfus sayımları ise İskandinav ülkelerinde yapılmıştır.

Dünya nüfusunun miladın başlarında 200 milyon civarında olduğu düşünülüyor. Milattan sonra da dünya nüfus artış hızı düşük olmuştur. Örneğin 1000’li yıllarda 275 milyon olduğu tahmin edilen dünya nüfusu 1650 yılında 500 milyona ulaşmıştır.

Grafik 2.3 Dünyada nüfus artışı
Grafik 2.3 Dünyada nüfus artışı

Dünya nüfusundaki en büyük sıçrama dönemi Sanayi Devrimi’nden sonra gerçekleşmiştir. Örneğin 1750’de 700 milyon olan dünya nüfusu 1800’de bir milyara ulaşmıştır (Grafik 2.3).

1900’lü yıllarda dünya nüfusunda patlama olarak adlandırılabilecek düzeyde artışlar gerçekleşmiştir. Bu süreçte dünya nüfusu çok kısa aralıklarla ikiye katlanmıştır. Örneğin 1927’de 2 milyar olan dünya nüfusu 1974’te 4 milyara ulaşmıştır. 2016’da 7,4 milyara ulaşan dünya nüfusu artmaya devam etmektedir. Her yıl ülkemizin nüfusundan biraz fazla nüfus, dünya nüfusuna eklenmektedir. Bilim insanları dünya nüfusunun içinde bulunduğumuz yüzyılda artmaya devam edeceğini belirtmektedir.

“Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi” üzerine bir yorum

Yorum yapın