Ekosistemdeki Bozulmaların Çevreye Etkileri Nelerdir?

Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsuz etkiler. Bazı varlıkların azalması, bazı varlıkların azalmasına ya da artmasına neden olur. Madde döngülerinin gerçekleşmesi zorlaşır. Bu nedenle doğadaki enerji tükenmeye doğru gider.

  1. Dünya Coğrafyasının Değişmesi: Ekosistemin temel unsurlarını oluşturan iklim, toprak, hava, bitki, hayvan gibi faktörlerin olumsuz yönde değişmesi çevrenin ekolojik özelliklerini de değiştirmektedir. Uzun süren kuraklıklar sonucu bir ekosistemdeki bitki ve hayvan sayısı hızla azalır, suların kirlenmesi sonucu suya ışık girişi azalır, suyun hava oranı düşer. Toprakta oluşan tahribat ve kirlenmeler önce bitkilerin sonra da diğer canlıların zamanla ölmesine neden Ormanların kesilmesi ve yanması çevrenin çölleşmesine ve sonrasında küresel ısınmaya etkide bulunur.
  2. İklimin Değişmesi: İklim şartlarının değişmesi ekosistemdeki canlı yaşamını ve dağılışını olumsuz yönde İklimi değişen bir bölgede bazı canlılar göç ederken bazı canlılar ölür veya şartlara uymaya çalışır. Küresel ısınmaya bağlı olarak ozon tabakasının incelmesi, ormanların azalması, havanın kirlenmesi, yağışların azalması, çölleşmenin başlaması bir bölgedeki iklimin ve coğrafik yapının değişmesine etkide bulunur.
  3. Erozyonların Oluşması: Toprağın su ve rüzgâr etkisiyle aşınıp taşınması çevredeki bitki örtüsünün azalması, şiddetli yağmurların yağması, karların kısa sürede erimesi, fırtınaların oluşması, toprağın yanlış sürülmesi, eğimli alanlardaki ormanların yanması gibi etkenler erozyonların oluşmasına neden
  4. Su Kaynaklarının Azalması: Suların kirlenmesi, kullanılabilir su kaynaklarının azalmasına, yağışların ve tarımsal verimin düşmesine, ayrıca hidroelektrik santrallerdeki enerji üretiminin azalmasına neden Bu durum canlıların beslenmesini olumsuz etkiler.
  5. Enerji Kıtlığının Başlaması: Madenlerin azalması sonucu termik santrallerin, su kaynaklarının azalması sonucu hidroelektrik santrallerinin, petrolün azalması sonucunda ulaştırma araçlarının kullanım oranı ve verimi azalır.
  6. Canlı Çeşitliliğinin Azalması: Ekosistemdeki fiziksel ve kimyasal şartların değişmesi canlıların yaşamasını, yayılışını ve üremesini Bozulan şartlara uyum gösterenler yaşarken diğerleri yok olur. Çevredeki bitki sayısının azalması besin zincirindeki canlı tür ve sayısının azalmasına neden olur.

Çevre sorunları, insanların yaşadığı problemlerden biridir. Çevre sorunlarının yani ekosistemlerdeki bozulmaların bir kısmı doğal yolla, bir kısmı da insan etkisiyle oluşur. İnsanlara ve ekosistemlere zarar veren doğal kaynaklı bozulmalar; su, toprak ve hava hareketleriyle oluşur.

Su taşkınları, depremler, erozyon, volkanik hareketler (yanardağ patlamaları), fırtına, kasırga, uzun süren kuraklık ekosistemlerin bozulmasına yol açan doğal afetlerdir.

İnsanlar, bulundukları ekosistemlerdeki canlı ve cansız varlıkları etkileyerek ekosistemlerin bozulmasına yol açarlar. İnsanlar, ekosistemlerdeki doğal varlıklarla iç içe yaşarken zamanla teknolojinin gelişmesi ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması sonucu doğanın dengesi bozulmuş ve birçok çevre sorunu ortaya çıkmıştır.

(http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr)

Yorum yapın