Erozyon Nedir?

Yeryüzündeki ufalanmış materyallerin su, rüzgâr ve buzullar tarafından taşınmasına erozyon (Fotoğraf 4.7) denir. Erozyon, doğal bir süreçtir. Dış güçlerin yer şekillerini biçimlendirmesi bu sayede gerçekleşir. İnsan etkisinin olmadığı bu erozyona doğal erozyon denir. Bitki örtüsünün seyrek olması su ve rüzgâr erozyonunu artıran etmenlerdir.

Arazinin yanlış kullanılması sonucu gerçekleşen erozyona ise hızlandırılmış erozyon ya da toprak erozyonu denir. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi, hayvanların meralarda aşırı derecede  otlatılması, anız yakılması, tarlaların nadasa bırakılması, tarlaların eğim yönünde sürülmesi erozyonu artıran başlıca etmenlerdir.

Erozyon sonucu toprağın üstteki verimli kısmı kaybolmakta, tarımsal verim düşmekte, meralar verimsizleşmektedir. Bu durum uzun sürede kıtlıklara neden olabilmektedir.

Fotoğraf 4.7 Erozyon sonucu verimli topraklar yok olmaktadır.
Fotoğraf 4.7 Erozyon sonucu verimli topraklar yok olmaktadır.

Doğal Afetler

 1. Deprem
 2. Volkanizma
 3. Tsunami
 4. Heyelan
 5. Erozyon
 6. Su Baskınları
 7. Çığ
 8. Yıldırım
 9. Kuraklık
 10. Fırtına ve Kasırga
 11. Orman Yangını

Yorum yapın