Harita Türleri Nelerdir?

Kullanım amacına göre çok sayıda harita türü bulunmaktadır. Genel olarak haritalar, ölçeklerine ve konularına göre iki ana gruba ayrılmaktadır.

a. Ölçeklerine Göre Haritalar

Haritalar ölçeklerine göre plan, büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.

Harita 1.4.2 Örnektepe Mahallesi planı (Beyoğlu, İstanbul)
Harita 1.4.2 Örnektepe Mahallesi planı (Beyoğlu, İstanbul)

Planların (Harita 1.4.2) ölçeği 1000 ile 20.000 arasında değişir. Bu tür haritalar, daha çok mesken, köy ve şehir gibi yerleri göstermek için çizilir. Bu tür çizimlerde ayrıntı fazladır. Planlar, bazen krokilerle karıştırılmaktadır. Krokiler de planlar gibi kuş bakışı görünümü yansıtmakta ve ayrıntılar içermektedir, ancak krokiler belirli bir ölçeğe göre çizilmediği için haritalar grubunda yer almamaktadır.

Büyük ölçekli haritaların (Harita 1.4.3) ölçeği 1/20.000 ile 1/100.000 arasında değişmektedir. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı fazladır. Topoğrafya haritaları büyük ölçekli haritaların başlıcasıdır.

Harita 1.4.3 Büyük ölçekli harita
Harita 1.4.3 Büyük ölçekli harita

Orta ölçekli haritaların ölçeği 1/100.000 ile 1/500.000 arasında değişmektedir. Bu haritalardaki ayrıntı, büyük ölçekli haritalara göre daha azdır. İlleri ve küçük ülkeleri gösteren duvar haritaları bu tür haritalardandır.

Küçük ölçekli haritaların (Harita 1.4.4) ölçeği 1/500.000’den daha küçüktür. Bu tür haritalarda ayrıntı azdır. Dünya, kıta ve ülke gibi geniş alanları gösteren haritalar küçük ölçeklidir.

Harita 1.4.4 Küçük ölçekli harita (www.hgk.msb.gov.tr)
Harita 1.4.4 Küçük ölçekli harita (www.hgk.msb.gov.tr)

b. Konularına Göre Haritalar

Konularına göre haritalar genel ve tematik haritalar olmak üzere iki gruba ayrılır.

Genel haritalar geniş kullanım alanına sahip olan haritalardır: Topoğrafya, fiziki, siyasi, şehir haritaları gibi.

Tematik haritalar jeoloji, ulaşım, taşımacılık, bitki örtüsü, hava sıcaklığı, hava basıncı, tarımcılık, madencilik, ekonomi, denizcilik, hava ve toprak kirliliği gibi çok çeşitli temalarda hazırlanan, coğrafi konumlarıyla belirli özellikleri ya da kavramları göstermek için tasarlanmış haritalardır (Harita 1.4.5).

Harita 1.4.5 Jeoloji haritası (Biga Yarımadası)
Harita 1.4.5 Jeoloji haritası (Biga Yarımadası)

Yorum yapın