Haritalarda Çizgi, Nokta ve Alan

Yeryüzündeki doğal ve beşerî özellikler haritaya aktarılırken çeşitli ögeler kullanılmaktadır. Bu ögelerin başlıcaları çizgi, nokta ve alandır.

Çizgiler çoğunlukla belirli doğrultuları göstermek için kullanılmaktadır. Örneğin ülke veya il sınırları, yollar ve faylar çoğunlukla çizgi olarak gösterilmektedir.

Harita üzerinde çizgi veya alan biçiminde gösterilemeyecek kadar küçük coğrafi detaylar nokta olarak gösterilmektedir. Örneğin çeşme, bina, küçük yerleşim birimleri vb. yerler haritalarda çoğunlukla nokta olarak gösterilmektedir.

Harita üzerinde aynı özelliğe sahip kapalı şekiller alan olarak gösterilmektedir. Büyük yerleşim alanları, orman, göl, yükselti basamakları vb. yerlerin gösteriminde daha çok alan kullanılmaktadır.

Harita 1.4.7 Türkiye deprem bölgeleri haritasında alansal, çizgisel ve noktasal işaretler (deprem.afad.gov.tr)
Harita 1.4.7 Türkiye deprem bölgeleri haritasında alansal, çizgisel ve noktasal işaretler (deprem.afad.gov.tr)

Haritaların bir kısmında bu yöntemlerin üçü bir arada kullanılmaktadır (Harita 1.4.7). Örneğin Türkiye deprem haritasında deprem bölgeleri farklı renklerle alansal, bu bölgelerin sınırları çizgisel ve yerleşim birimleri ise noktasal olarak gösterilmiştir.

Yorum yapın