İnka Uygarlığı

İnkalar, Güney Amerika’da And Dağları bölgesinde yaşamış, büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Bu uygarlığın, Peru ile Bolivya arasında yer alan Titicaca (Titikaka) Gölü çevresinde yaşamaya başladıkları, buradan çevreye yayıldıkları belirtilmektedir. Her mevsim sıcak, nemli ve yağışlı olan ekvatoral iklim bölgesinde yaşamaya en elverişli yerler, yüksek kesimler olduğu için bu uygarlık, yaşam alanı olarak yüksek yerleri seçmişlerdir.

İnkalar, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Patates, mısır, domates, yer fıstığı, havuç, ananas, kakao, fasulye ve biber, yetiştirilen başlıca tarım ürünleriydi. Bu uygarlık, gelişmiş bir sulama sistemi kurmuş, teraslama yöntemiyle tarım yapmıştı. İnkalar, ayrıca balıkçılıkla uğraşmış ve lama adı verilen Güney Amerika’ya özgü hayvanları beslemişlerdir. İnkalarda dokumacılık ile çanak ve çömlek işçiliği de gelişmiştir. Bu uygarlık, kuyumculuk alanında da ileri bir düzeydeydi.

Fotoğraf 3.15 İnkalardan kalma bir antik kent kalıntısı [Machu Picchu (Maçu Piçu) Peru]
Fotoğraf 3.15 İnkalardan kalma bir antik kent kalıntısı [Machu Picchu (Maçu Piçu) Peru]
İnkalar, mimari alanda ileri bir durumdaydı (Fotoğraf 3.15). Meskenler, taşlardan yapılmaktaydı. Yamaçlarda kurulan şehirlerde teraslı yapılar, merdivenlerle birbirine bağlanmaktaydı.

İnkaların çok tanrılı bir dinleri vardı. Toplum; köylüler ve zanaatkârlar, yerel yöneticiler ile merkezî yöneticiler olmak üzere üç sınıftan oluşmaktaydı. Bu sınıflar arasında geçiş yapmak zordu. Bu nedenle bir nevi kast sistemi bulunmaktaydı.

İnkalar matematik, tıp, eczacılık ve astronomi alanında ilerlemiş bir uygarlıktı. Bu uygarlık hem Ay hem de Güneş takvimini geliştirmiştir.

İlk Uygarlıklar

  1. Çin Uygarlığı
  2. Hint Uygarlığı
  3. Mezopotamya Uygarlıkları | Sümerler, Babiller, Asur Uygarlığı
  4. Mısır Uygarlığı
  5. Anadolu Uygarlıkları | Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar
  6. Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı
  7. Aztek Uygarlığı
  8. Maya Uygarlığı
  9. İnka Uygarlığı

Yorum yapın