İslam Kültürü ve Afrika Kültürü

İslam kültürü (Fotoğraf 3.25), Orta Doğu’da biçimlenmiştir. İlk kültürlerin oluştuğu Mezopotamya ve Nil kıyısı bu kültürün ocaklarındandır. Bu bölge Musevilik, Hristiyanlık ve İslâmiyet’in ortaya çıktığı yerdir. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu alanda bulunan Orta Doğu, bu konumundan dolayı İslam kültürünün geniş bir alana yayılmasına olanak tanımıştır.

İslam kültürünün çekirdeğini Orta Doğu ve Kuzey Afrika oluşturmaktadır. Su kenarlarında tarım, hayvancılık ve ticaret bu bölgedeki temel ekonomik etkinliklerdir. Bu bölgede egemen olan kültür ise İslami hukuk sistemidir. Bu sistem, aynı zamanda insanların yaşam tarzını da biçimlendirmektedir.

Fotoğraf 3.25 Mekke, İslam kültürü açısından önemli bir simgedir.
Fotoğraf 3.25 Mekke, İslam kültürü açısından önemli bir simgedir.

İslam kültürü günümüzde geniş bir alana yayılmıştır. Örneğin Endonezya, Malezya, Bangladeş ve Pakistan’da Müslüman nüfus, toplam nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Çin ve Hindistan’dan Amerika Kıtası’na kadar birçok ülkede ise Müslüman nüfus, azınlığı oluşturmaktadır.

Afrika kültür (Fotoğraf 3.26) bölgesini, Büyük Sahra Çölü’nün güneyi oluşturmaktadır. Bu bölgede 2.000’den fazla etnik topluluk, 1.000’den fazla dil konuşmaktadır. Çöller, tropikal ormanlar, dağlar, dik kıyılar ve yüksek şelaleler, Afrika kültürüne dışarıdan müdahaleyi uzunca bir süre engellemiştir. Bu nedenle Afrika’da yerel kültürler büyük ölçüde korunmuş olarak varlığını sürdürmektedir.

Afrika’da tarım, büyük ölçüde ilkel yöntemlerle yapılmaktadır. Avcı ve toplayıcı kabilelerin hâlen varlığını sürdürdüğü bu bölgede hayvancılık da önemli bir ekonomik etkinliktir.

Fotoğraf 3.26 Afrika geleneksel köylerinden bir görünüm
Fotoğraf 3.26 Afrika geleneksel köylerinden bir görünüm

Halkın büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşamaktadır. Yoksulluğun, kıtlığın en önemli sorun olduğu bu bölgede zaman zaman ülkeler arasında çatışmalar da devam etmektedir.

Sanayinin çok yavaş geliştiği bu bölgede başta Avrupalılar olmak üzere dış kültürel etkilerin izlerine de rastlanmaktadır.

Yeryüzündeki Kültürler – Başlıca Kültür Bölgeleri

  1. Avrupa Kültürü ve Avustralya-Yeni Zelanda Kültürü
  2. Şark (Doğu) Kültürü ve Pasifik Kültürü
  3. İslam Kültürü ve Afrika Kültürü
  4. Latin Amerika Kültürü ve Slav-Rus Kültürü

Yorum yapın