Konya Ovası Projesi (KOP) | Konya Ovası Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

KOP bölgesi, Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinden oluşmaktadır. 1985 yılında başlayan bölgedeki çalışmalarla DSİ yatırımlarını da içine alarak gerçekleştirilen sulama projesine KOP adı verilmiştir (Harita 2.10).

KOP; 1.100.000 hektar tarım arazisinin sulanacağı 14 adet sulama, 3 adet içme suyu ve 1 adet enerji projesi olmak üzere toplam 18 adet projeden oluşmaktadır.

Harita 2.10 Konya Ovası Projesi kapsamındaki iller
Harita 2.10 Konya Ovası Projesi kapsamındaki iller

KOP bölgesi, ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte önemli bir sosyal ve ekonomik merkez olmuştur. Bölgedeki projenin hayata geçmesiyle su isteği fazla olan tarım ürünlerinin üretimi artmış ve buna bağlı olarak tarıma dayalı sanayinin gelişimi ivme kazanmıştır. Bu gelişmeler bölge halkının ekonomik ve sosyokültürel yönden gelişimini desteklemiştir.

Konya Ovası Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

 • Tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak sanayi, ticaret, ulaşım ve enerji gibi sektörleri güçlendirmek (Görsel 2.18, Görsel 19)
 • Eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişebilirliği artırmak
 • Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak
 • Yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek
 • Bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek
 • Bölge halkının refah düzeyini yükseltmek
Görsel 2. 18 - Görsel 2.19
Görsel 2. 18 – Görsel 2.19

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

 1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
 2. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
 3. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
 4. Doğu Anadolu Projesi (DAP)
 5. Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
 6. Konya Ovası Projesi (KOP)

Yorum yapın