Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Nedir?

Fotoğraf 2.111 Türkiye’de yeterlilik oranı en yüksek olan ürünler incir, fındık, kayısı ve turunçgillerdir.

Tarım ve hayvancılık Türkiye ekonomisi açısından önemli bir etkinliktir. İstihdam alanı olması, temel besin maddelerinin karşılanması ve sanayi sektörüne ham madde sağlaması bakımından tarım ve hayvancılık ülkemiz ekonomisinin temel sektörlerindendir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Türkiye’nin ekonomisi tarıma dayanmaktaydı. Sanayileşmeye bağlı olarak tarımın ülkemiz ekonomisindeki yeri azalmıştır ancak tarımsal üretim, sanayi ve ticaret gibi sektörleri destekleyen … Devamını oku…Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Nedir?

Tarım Sektörünün Ekonomideki Önemi Nedir?

Fotoğraf 2.64 Türkiye, iş gücü potansiyeli yüksek bir ülkedir.

Tarımın Tü̈rkiye ekonomisindeki önemi, nispi olarak azalmış olmakla birlikte, yurt içi gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörü̈ne girdi temini, ihracat ve yarattığı istihdam olanakları açısından hâlâ bü̈yü̈k önem taşımaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu yıl, tarım sektörü̈nü̈n, gayri safi millî hasıla içindeki payı %42,8 iken 1970’li yıllarda %36,0, 1980 yılında %25, 1990 yılında %16, 2000 yılında %13,5, 2015 yılında … Devamını oku…Tarım Sektörünün Ekonomideki Önemi Nedir?

Türkiye’de Hayvancılık

Fotoğraf 2.101 Besi hayvancılığı, modern ahırlarda yapılır.

Et, yumurta ve süt ürünleri, dengeli beslenme açısından temel besin maddelerindendir. Bu nedenle ülkemizde bu ürünlerin yanı sıra deri, yün, kıl vb. ürünlerinden yararlanmak için hayvancılık, önemli bir ekonomik etkinliktir. Ülkemizin iklim, bitki örtüsü ve yer şekillerindeki çeşitliliğine bağlı olarak ülkemizde çok sayıda hayvancılık türü gelişmiştir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, arıcılık, ipek böcekçiliği, kümes hayvancılığı … Devamını oku…Türkiye’de Hayvancılık

Türkiye’de Balıkçılık ve Kültür Balıkçılığı

Fotoğraf 2.109 Türkiye’de en çok avlanan balık hamsidir.

Türkiye’de balıkçılık ve kültür balıkçılığı; a- Balıkçılık Türkiye, çevresindeki denizleri, 8333 km uzunluğundaki kıyıları ve iç suları ile önemli bir balıkçılık potansiyeline sahiptir. Ülkemizde kıyı balıkçılığı yapılmaktadır. Bu balıkçılık türü, kara sularımızda balık avlama etkinliğini ifade etmektedir. Ülkemizde açık deniz balıkçılığı gelişmemiştir. Bunun başlıca nedenleri ülkemizin balık bakımından zengin olan denizlere uzak ve bu alandaki teknolojisinin … Devamını oku…Türkiye’de Balıkçılık ve Kültür Balıkçılığı

Türkiye’de Kümes Hayvancılığı

Fotoğraf 2.108 Türkiye’de kümes hayvancılığı alanında daha çok tavuk beslenir.

Tavuk (Fotoğraf 2.108), kaz, hindi, ördek ve tavşan besiciliği kümes hayvancılığı olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde ticari amaçla en çok beslenen kümes hayvanı tavuktur. Tavuk besiciliği, daha çok büyük tüketim merkezlerine yakın yerlerde gelişmiştir. Bolu, Manisa, Balıkesir ve Sakarya et tavuğu besiciliğinde ilk sıralarda yer alan illerdir. Yumurta tavuğu besiciliğinde ise Afyonkarahisar, Konya ve Manisa ilk … Devamını oku…Türkiye’de Kümes Hayvancılığı

Türkiye’de İpek Böcekçiliği

Fotoğraf 2.107 İpek böceği dut yapraklarıyla beslenir. - Tablo 2.11 İllere göre yaş ipek kozası üretimi (2016)

İpek böceği (Fotoğraf 2.107), olgunlaşınca kelebeğe dönen bir tırtıl türüdür. Bu böcek dut yapraklarıyla beslenir. Kelebeğe dönüşmeden önce ipekten ördüğü kozasının ekonomik değeri yüksektir. İpeğin pahalı olması ve suni ipeğin üretilmesiyle ipek böcekçiliğinin önemi azalmıştır. Diyarbakır, Antalya (Harita 2.27), Ankara ve Bilecik (Tablo 2.11) ipek böcekçiliğinde ilk sıralarda yer alan illerdir. Türkiye’de Hayvancılık A- Küçükbaş … Devamını oku…Türkiye’de İpek Böcekçiliği

Türkiye’de Arıcılık

Fotoğraf 2.106 Türkiye’de arıcılık etkinliklerinden bir görünüm.

Türkiye’de arıcılık (Fotoğraf 2.106), hemen her yörede gerçekleştirilen bir etkinliktir. Türkiye’de bitki çeşidinin  fazla  ve  bu bitkilerin önemli bir kısmının endemik olması, ülkemizde arıcılığın gelişmesini sağlamıştır. Çam, ayçiçeği, pamuk, turunçgiller, kestane, kekik, adaçayı, geven ve yabani bitkiler arıcılığa elverişli bitkilerin başlıcalarıdır. Bitkilerin çiçek açma dönemleri ülkemizin her yöresinde farklıdır. Bu durum Türkiye’de göçebe arıcılığın gelişmesine … Devamını oku…Türkiye’de Arıcılık

Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılık

Fotoğraf 2.105 Meralardaki sığır yetiştiriciliği daha çok çayır alanlarında gelişmiştir. - Tablo 2.10 İllere göre sığır sayısı ve oranı (2016)

Ülkemizde beslenen büyükbaş hayvanların başlıcaları sığır (Fotoğraf 2.105), manda, at, eşek ve katırdır. At, eşek ve katır, gücü için beslenir. Daha çok sulak alanları seven manda ise eti, sütü, derisi ve gücü için beslenmektedir. Ülkemizde az sayıda manda beslenmektedir. Samsun, Diyarbakır ve İstanbul mandanın en çok beslendiği illerdir. Türkiye’de koyundan sonra en çok beslenen hayvan … Devamını oku…Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılık

Türkiye’de Küçükbaş Hayvancılık | Koyun, Kıl Keçisi, Tiftik Keçisi

Fotoğraf 2.102 Koyun besiciliği daha çok bozkır alanlarında gelişmiştir.

Türkiye’de beslenen küçükbaş hayvanların başlıcaları koyun, kıl keçisi ve tiftik keçisidir. 1- Koyun Besiciliği Koyun (Fotoğraf 2.102); etinden, sütünden, yününden ve derisinden yararlanılan bir hayvan türüdür. Ülkemizde beslenen koyun sayısı sürekli olarak artmaktadır. TÜİK 2016 verilerine göre ülkemizde 31 milyona yakın koyun beslenmektedir. Bunların büyük bir kısmını yerli koyunlar oluşturmaktadır. Karaman, dağlıç, sakız, kıvırcık, karayaka … Devamını oku…Türkiye’de Küçükbaş Hayvancılık | Koyun, Kıl Keçisi, Tiftik Keçisi

Türkiye’de Ormancılık

Fotoğraf 2.100 Ormanlarımızdan elde edilen tomruklardan bir görünüm (Ayancık, Sinop)

Tarımsal etkinliklerin bir alt kolu da ormancılıktır.  Ormancılık,  orman  ana ve yan ürünlerinden yararlanmayı ifade etmektedir. Ülkemizin %28,6’sını oluşturan ormanlarımızdan çeşitli şekillerde yararlanılmaktadır. Ormanların ana unsuru olan ağaçlardan tomruk (Fotoğraf 2.100) ve maden direği elde edilmektedir. Bu ağaçlardan inşaat alanında ve mobilyacılıkta da yararlanılmaktadır. Ayrıca kâğıt üretimi ve yakacak odun elde etmek için de ormanlarımızdan … Devamını oku…Türkiye’de Ormancılık