Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları

Grafik 2.9 Türkiye’nin nüfus projeksiyonu

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de planlı bir kalkınma için nüfusun geleceğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla nüfusun artış hızı ve niteliklerindeki değişimlere bakılarak gelecekteki durumu ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar, nüfus projeksiyonları olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde nüfus projeksiyonlarının sonuncusu 2012 yılında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre yapılmıştır. Bu çalışmada doğum ve ölüm verileri ile göç … Devamını oku…Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları

Türkiye’nin 2014 ve Sonrası Nüfus Politikaları

Fotoğraf 2.4 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı artmaktadır.

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da belirtildiği gibi 2014’ten sonra nüfus artış hızının artırılmasına yönelik politikalar benimsenmiştir. Bu planda nüfus artış hızının artırılmasıyla ilgili gerekçeler şu şekilde belirlenmiştir: “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2013 yılında yapılan uzun dönem nüfus projeksiyonlarına göre, tedbir alınmaması hâlinde, toplam nüfusun 2023, 2050 ve 2075 yıllarında sırasıyla 84,2 milyon, 93,5 … Devamını oku…Türkiye’nin 2014 ve Sonrası Nüfus Politikaları

Türkiye’nin 1963 ile 2014 Dönemi’nde Uygulanan Nüfus Politikaları

Fotoğraf 2.3 1950’den sonra nüfus artış hızı yükselmiş, çocuk nüfus oranı artmıştır.

1960’ta Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş, bu süreçten sonra planlı ekonomi dönemine geçilmiş ve ilk beş yıllık kalkınma planı, 1963’te başlatılmıştır. 1950’den sonra hızlanan tarımda makineleşme sonucu tarım alanında iş gücüne duyulan ihtiyaç azalmış, kırsal kesimde işsizlik oranı artmıştır. Sağlık alanındaki ilerlemelere bağlı olarak ölüm oranı azalmış, doğum oranı artmıştır. Bu durum, ülkemizde nüfus artış hızının dolayısıyla … Devamını oku…Türkiye’nin 1963 ile 2014 Dönemi’nde Uygulanan Nüfus Politikaları

Türkiye’nin 1923 ile 1963 Dönemi’nde Uygulanan Nüfus Politikaları

Tablo 2.2 - 1927 ile 1960 yılları arasında Türkiye’de nüfus artış hızı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemde ülkemiz, önce Birinci Dünya Savaşı, ardından Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıktığı için erkek nüfusumuz azalmıştı. Bu nedenle doğum oranı düşük, çeşitli salgın hastalıklardan dolayı ölüm oranı yüksekti. Bu dönemde savunmada en önemli askerî güçlerden biri, insan sayısıydı. Ülkemizdeki temel ekonomik etkinlik ise tarım ve hayvancılıktı ve doğal kaynakların önemli bir kısmı işlenmeyi beklemekteydi. … Devamını oku…Türkiye’nin 1923 ile 1963 Dönemi’nde Uygulanan Nüfus Politikaları

Nüfus Politikaları

Fotoğraf 2.1 Çin’de uzun bir süre tek çocuk politikası benimsenmiştir. - Yazılar Temel Ulusal Politika Uygulayın, Aile Planlamasını Gerçekleştirin.

Ülkelerin nüfus miktarı, nüfus artış hızları ile nüfuslarının özellikleri birbirinden farklıdır. Nüfus miktarı üzerinde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yanı sıra tarihî nedenler de etkili olmaktadır. Ancak ülkelerin nüfus artış hızı ve nüfusun özellikleri üzerinde öncelikle gelişmişlik düzeyi etkilidir. Ülkelerin bu farklı özellikleri, nüfuslarıyla ilgili birbirinden farklı uygulamalar geliştirmelerine neden olmaktadır. Bazı ülkeler nüfus artış hızını artırmaya, … Devamını oku…Nüfus Politikaları

Rusya Federasyonu’nda Nüfus Politikaları

Grafik 2.7 Son yıllarda Rusya’nın nüfusu artmaktadır.

Rusya, yüz ölçümü bakımından yeryüzünün en büyük ülkesidir. Nüfus bakımından ise dünyada dokuzuncu sıradadır. Rusya, zaman içinde nüfus politikaları değişen ülkelerdendir. Bu değişikliklerde sosyoekonomik yapının yanı sıra rejim değişiklikleri ve savaşlar da etkili olmuştur. Rusya’da 1914 ile 1922 yılları arasında çok sayıda insan yaşamını yitirmiş ve bu dönemde yoğun bir şekilde göç olayı yaşanmıştır. Bunun … Devamını oku…Rusya Federasyonu’nda Nüfus Politikaları

Japonya’da Nüfus Politikaları

Fotoğraf 2.2 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra evlerine dönen askerler, nüfus artış hızının artmasına neden olmuştur.

Japonya’da uygulanan nüfus politikalarını iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi göç, diğeri nüfus artış hızına yönelik politikalardır. Japonya’nın göçle ilgili politikalarının dayanak noktası ırkı koruma ve türdeş topluluk oluşturma görüşüdür. Bu amaçla ülkede sıkı bir göçmen politikası uygulanmış ve Japonya, uluslararası göçün en az yaşandığı ülke olmuştur. Örneğin uluslarası göçün yoğun olduğu 1945 ile 1993 yılları arasında … Devamını oku…Japonya’da Nüfus Politikaları

Hindistan’da Nüfus Politikaları

Grafik 2.3 Hindistan’ın nüfusu sürekli artmaktadır.

2016 yılında nüfusu yaklaşık bir milyar 324 milyon olan Hindistan, dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi (yaklaşık bir milyar 379 milyon) Çin’den sonra en fazla nüfusu olan ülkedir. Nüfus bilimciler, Hindistan’ın önümüzdeki yirmi yıl içinde Çin’in nüfusunu geçeceğini öngörmektedir (Grafik 2.3). Ülke genelinde farklı etnik grupların bulunması, Hindistan’da nüfus politikalarıyla ilgili önemli bir sorundur. Farklı dinlere … Devamını oku…Hindistan’da Nüfus Politikaları

Endonezya’da Nüfus Politikaları

Harita 2.1 Endonezya’da nüfus dağılışı

Endonezya, çok sayıda adadan oluşan bir ülkedir. Ülke, nüfus miktarı bakımından (2016 yılında yaklaşık 261 milyon) Çin, Hindistan ve ABD’den sonra dördüncü sıradadır. Nüfusun yarıdan fazlası ülkenin yalnızca %67’sini kaplayan Java (Cava), Madura, Bali ve Lombok adalarında yaşamaktadır (Harita 2.1). Endonezya’daki önemli nüfus politikalarından biri, nüfusun ülkedeki dağılımına yönelik olmuştur. Bu amaçla bir göç programı … Devamını oku…Endonezya’da Nüfus Politikaları

Türkiye Nüfusunun Özellikleri Nelerdir?

Grafik 2.8 Nüfusun cinsiyete göre dağılımı (2017)

Bir ülkedeki nüfusun özelliği, ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında önemli bilgiler verir. Ayrıca planlı bir  ekonomi için nüfusun özelliklerinin bilinmesi gerekir. Nüfusun başlıca özellikleri şunlardır: Nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı, Nüfusun eğitim durumu, Nüfusun kır ve kente dağılımı. a- Nüfusun Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı 2017 sayımına … Devamını oku…Türkiye Nüfusunun Özellikleri Nelerdir?