Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Şema 2.2 Ülkemizdeki bölgesel kalkınma projeleri

Dünyada doğal kaynakların ve sermayenin dağılışının eşit olmayışı Sanayi Devrimi ile birlikte ülkelerin ve bölgelerin ekonomik, siyasi ve sosyokültürel yönden farklılıklarının daha da belirgin olmasına yol açmıştır. Kalkınma hızı düşük olan bölgelerin ekonomik sorunları, ülkelerin genel ekonomik politikalarını etkilemiştir. Bölgeler arasındaki gelişme farklılıkları; göç, çarpık kentleşme ile birlikte gecekonduların ortaya çıkmasına, altyapı ve çevrede sorunların … Devamını oku…Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Konya Ovası Projesi (KOP) | Konya Ovası Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Görsel 2. 18 - Görsel 2.19

KOP bölgesi, Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinden oluşmaktadır. 1985 yılında başlayan bölgedeki çalışmalarla DSİ yatırımlarını da içine alarak gerçekleştirilen sulama projesine KOP adı verilmiştir (Harita 2.10). KOP; 1.100.000 hektar tarım arazisinin sulanacağı 14 adet sulama, 3 adet içme suyu ve 1 adet enerji projesi olmak üzere toplam 18 adet projeden … Devamını oku…Konya Ovası Projesi (KOP) | Konya Ovası Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK) ve Amaçları Nelerdir?

Harita 2.9 Zonguldak Bartın Karabük Projesi’ni kapsayan iller

Zonguldak Bartın Karabük Projesi; kömüre ve çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltarak yeni iş sahaları oluşturmak için hazırlanan bir projedir. Projeyi kapsayan iller, taş kömürü ve yer altı kaynakları bakımından zengindir. Buna bağlı olarak demir-çelik sanayisi gelişmiştir. Bölgenin en büyük ekonomik faaliyeti demir-çelik sanayisi ve madenciliktir. Ancak madencilikte yaşanan sorunlar nedeniyle bu sektörde istihdam oranlarında düşüşler … Devamını oku…Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK) ve Amaçları Nelerdir?

Doğu Anadolu Projesi (DAP) | Doğu Anadolu Projesi’nin Amaçları Neledir?

Harita 2.8 Doğu Anadolu Projesi’ni kapsayan iller

Doğu Anadolu Projesi kapsamında; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas illeri bulunmaktadır (Harita 2.8). Bölge ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır ancak tarım sektörünün verimliliği düşüktür. Tarım alanlarının miras yoluyla küçülüp çok parçalı bir yapı arz etmesi, elverişsiz iklim koşulları ve engebeli yer şekilleri nedeniyle kış … Devamını oku…Doğu Anadolu Projesi (DAP) | Doğu Anadolu Projesi’nin Amaçları Neledir?

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) | Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Harita 2.7 Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki iller

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi dört ili kapsamaktadır ve projenin alanı yaklaşık 40 bin km2 dir. Proje kapsamındaki iller; Yeşilırmak Havzası’nda yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’tır (Harita 2.7). Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin Amaçları Nelerdir? Yeşilırmak ve kollarında var olan kirlilik alanlarını tespit edip önlem almak Proje alanında erozyonla mücadele etmek için çalışmalar yapmak Akış … Devamını oku…Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) | Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) | Doğu Karadeniz Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Grafik 2.3 Türkiye’de deniz ürünleri üretiminin dağılışı TÜİK, 2016

Türkiye yüz ölçümünün %6,2’sini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi; yüz ölçümü 48.256 km² büyüklüğünde 9 ili içine alır. DOKAP’ta yer alan iller; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illeridir (Harita 2.6). Doğu Karadeniz Projesi’nin Amaçları Nelerdir? Bölgenin sosyokültürel gelişimini sağlamak Ekonomik yapıyı güçlendirmek Ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek Kıyı kesimde ürün çeşitliliğini … Devamını oku…Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) | Doğu Karadeniz Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) | Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Görsel 2.3 Batman’da bulunan Hasankeyf

Güneydoğu Anadolu Projesi, 1970’lerde sadece sulama ve hidroelektrik enerji üretimi amaçlı bir proje olarak başlamıştır. 1989’da yasal dayanağına kavuşarak sosyoekonomik şartları iyileştirmeyi hedefleyen, Türkiye’nin ilk bölgesel kalkınma projesini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yatırımlarından biri olarak değerlendiren GAP, Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı kısımları ile bunlar arasında uzanan 74 bin km2den fazla bir alanı kapsamaktadır. … Devamını oku…Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) | Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri

Harita 2.3 Düzey 1 olarak belirlenmiş Türkiye’nin büyük istatistik bölgeleri

Yeryüzünü şekilsel özelliklerinden ötürü bir bütün hâlinde algılamak oldukça güçtür. Bunu gidermek için yeryüzü, doğal unsurlara ya da insanın sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerine göre türdeş özellikli mekânlar belirlenerek sınırlandırılmıştır. Yeryüzünün bu tür yaklaşımlarla bölümlere ayrılması “bölge” kavramını doğurmuştur. Bu nedenle genel anlamda bölgeyi, “sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış, genelde benzer özellikteki yeryüzü parçaları veya … Devamını oku…Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri