Sanayileşmiş Bir Ülke: Almanya

Fotoğraf 3.52 Almanya, otomotiv sanayisi gelişmiş ülkelerdendir.

Orta Avrupa ülkelerinden olan Almanya (Harita 3.6), sanayileşmiş ülkelerdendir. Almanya’da sanayileşme süreci, İngiltere ve Fransa’ya göre daha geç başlamıştır. 18. yüzyılın son çeyreğinde İngiltere’de buhar makinesinin bulunmasıyla başlayan sanayileşme süreci, … Read more