Dünyada Ulaşım

Fotoğraf 3.1 Kara yolları günümüzde de en önemli ulaşım yollarından biridir.

Ortaya çıktıkları zamandan itibaren insanlar, sürekli yer değiştirmiş, sahip oldukları eşya ve diğer canlıları da beraberlerinde taşımışlardır. Zamanla üretmeye başlamış, yerleşik hayata geçmiş, üretim fazlasını yaptıkları yollar ve araçlar sayesinde … Read more