Dünyada Ulaşım

Fotoğraf 3.1 Kara yolları günümüzde de en önemli ulaşım yollarından biridir.

Ortaya çıktıkları zamandan itibaren insanlar, sürekli yer değiştirmiş, sahip oldukları eşya ve diğer canlıları da beraberlerinde taşımışlardır. Zamanla üretmeye başlamış, yerleşik hayata geçmiş, üretim fazlasını yaptıkları yollar ve araçlar sayesinde pazarlara ulaştırmışlardır. Bu nedenle ekonomi ve ulaşımın gelişmesi birbirine paralel olmuştur. Buna göre insanların ve eşyaların bir yerden başka bir yere taşınması anlamına gelen ulaşım, … Devamını oku…Dünyada Ulaşım

Dünyada Boru Hatları

Fotoğraf 3.9 Doğal gaz boru hattından bir görünüm

Sanayinin gelişmesi ve ham madde taşımacılığının yoğunlaşmasına bağlı olarak boru hatlarıyla taşımacılık önem kazanmıştır. Günümüzde boru hatlarıyla (Fotoğraf 3.9) petrol ve doğal gazın yanı sıra çeşitli katı maddeler de taşınmaktadır. Boru hattıyla yük taşıma teknolojisi, ABD’de başlamıştır. Günümüzde 750 bin km’ye yakın petrol ve doğal gaz boru hattıyla ABD, boru ağının en fazla olduğu ülkedir. … Devamını oku…Dünyada Boru Hatları

Dünyada Hava Yolu

Fotoğraf 3.8 Hava yolu ile yük taşımacılığı

Ulaşım yolları içinde en geç başlayanı hava yoludur. Önceleri askerî amaçlarla kullanılan uçaklar, zamanla sivil amaçla da kullanılmıştır. Sivil amaçlı ilk hava yolu seferini 1919’da Fransa başlatmıştır. Hava ulaşımının dünya genelinde sıçrama yaptığı dönem, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçtir. Uçak sanayisinin ve havaalanı yapımı tekniklerinin gelişmesinin yanı sıra hava yollarının kullanılmasıyla ilgili uluslararası anlaşmalar, hava … Devamını oku…Dünyada Hava Yolu

Dünyada Demir Yolu

Fotoğraf 3.7 Son yıllarda yüksek hızlı trenlerle ulaşım kolaylaşmıştır.

Demir yollarının kullanımı (Fotoğraf 3.6), kara  ve  deniz yollarından sonra gerçekleşmiştir. İlk demir yolları, İngiltere’de 1830’da Manchester (Mençıstır) ile Liverpool (Livırpul) arasında pamuk, demir ve maden kömürü taşımak için yapılmıştır. Bu yollarda çalışan trenlerde aynı zamanda yolcu da taşınmıştır. Demir yollarındaki gelişme 1913’e kadar çok hızlı olmuştur. Örneğin 1840’ta 77.000 km olan dünyadaki demir yolu … Devamını oku…Dünyada Demir Yolu

Dünyada Deniz Yolu

Fotoğraf 3.4 Uluslararası ticari taşımacılıkta en çok kullanılan yol, deniz yoludur.

Yeryüzünde kara yolundan sonra kullanılan ulaşım ağı deniz yoludur. Tarihte deniz ulaşımı bakımından gelişmiş ilk uygarlık Fenikelilerdir. Daha sonra Yunanlılar, Romalılar, Portekizliler, Cenevizliler ve Venedikliler bu alanda isim yapmış uygarlıklardır. Orta Çağ’da İspanyollar ve Portekizlilerin denizlerdeki egemenliği dikkati çekmektedir. Deniz ulaşımı uzun bir süre kıyılarda gerçekleşmiştir. Açık denizlerde ulaşım 15. yüzyıldan sonra başlamıştır. Pusulanın keşfi, … Devamını oku…Dünyada Deniz Yolu

Dünyada Kara Yolları

Fotoğraf 3.2 Fotoğraf 3.3

İnsanlık tarihinin sahip olduğu ilk ulaşım ağı kara yoludur. İlk insanlar, yol olarak daha çok hayvan izlerini kullanmışlardır. Tekerleğin icat edilmesiyle birlikte akarsu vadileri, ovalar, dağların geçit verdiği yerler ve bitki örtüsünün engel oluşturmadığı alanlar yol olarak kullanılmıştır. İnsanlar tarafından yapılan ilk yolların kalıntılarına Avrupa ve Orta Doğu’da rastlanmaktadır. Asurlar ve Romalılar, ilk kara yolunu … Devamını oku…Dünyada Kara Yolları