İnka Uygarlığı

Fotoğraf 3.15 İnkalardan kalma bir antik kent kalıntısı [Machu Picchu (Maçu Piçu) Peru]

İnkalar, Güney Amerika’da And Dağları bölgesinde yaşamış, büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Bu uygarlığın, Peru ile Bolivya arasında yer alan Titicaca (Titikaka) Gölü çevresinde yaşamaya başladıkları, buradan çevreye yayıldıkları belirtilmektedir. Her … Read more