İlk Uygarlıklar Hangileridir?

Harita 3.1 İlk uygarlıkların kurulduğu yerler

İlk insanlara ait en eski fosillere Etiyopya, Kenya, Tanzanya ve Çad’da rastlanmıştır. Bu fosiller içinde en eski olanı 3,5 ile 3,8 milyon yıl öncesine aittir. Bu bulgulara dayanarak insanların üç milyon yıldan fazla bir süredir yeryüzünde yaşadıklarını söyleyebiliriz. Daha sonraki süreçlere ait insan fosillerine Çin, Endonezya, İspanya, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Irak gibi … Devamını oku…İlk Uygarlıklar Hangileridir?

İnka Uygarlığı

Fotoğraf 3.15 İnkalardan kalma bir antik kent kalıntısı [Machu Picchu (Maçu Piçu) Peru]

İnkalar, Güney Amerika’da And Dağları bölgesinde yaşamış, büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Bu uygarlığın, Peru ile Bolivya arasında yer alan Titicaca (Titikaka) Gölü çevresinde yaşamaya başladıkları, buradan çevreye yayıldıkları belirtilmektedir. Her mevsim sıcak, nemli ve yağışlı olan ekvatoral iklim bölgesinde yaşamaya en elverişli yerler, yüksek kesimler olduğu için bu uygarlık, yaşam alanı olarak yüksek yerleri seçmişlerdir. İnkalar, … Devamını oku…İnka Uygarlığı

Maya Uygarlığı

Fotoğraf 3.14 Maya uygarlığına ait kalıntılar (Meksika)

Mayalar, Orta Amerika’da yaşamış bir uygarlıktır. Bu bölge iklim koşulları bakımından yaşamaya elverişli alanlardandır. Mayalarda tarım gelişmiştir. Başlıca ürünleri aynı zamanda temel besin maddeleri olan mısırdı. Kakao, fasulye ve bal kabağı da yetiştirilen tarım ürünlerindendi. Mayalarda avcılık ve balıkçılık da gelişmişti. Mayalar, mimari alanda gelişmiş bir uygarlıktı (Fotoğraf 3.14). Bu uygarlık, büyük kentler kurmuşlardı. Tikal … Devamını oku…Maya Uygarlığı

Aztek Uygarlığı

Fotoğraf 3.13 Aztek uygarlığına ait bir piramit (Meksika)

Aztekler, Orta Amerika’da yaşamış bir uygarlıktır. Azteklerin temel geçim kaynakları tarımdı. Mısır, bu uygarlığın yetiştirdiği başlıca tarım ürünüydü. Ayrıca fasulye, kabak ve domates de yetiştiriyorlardı. Sıcak bir iklime sahip olan bu bölgede su ihtiyacı göl ve akarsulardan karşılanıyordu. Bu nedenle vadi tabanları ile göl kenarları başlıca tarım alanlarıydı. Aztekler, bazı alanlarda ise teraslama yaparak tarım … Devamını oku…Aztek Uygarlığı

Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı

Fotoğraf 3.12 Roma uygarlığı kalıntılarından biri Colosseum (Kollezyum, Roma, İtalya)

a) Akdeniz Uygarlıkları Yeryüzünde ilk uygarlıkların kurulduğu alanlardan biri de Akdeniz kıyılarıdır. Bu kıyılarda iklimin elverişli olması, tarımın gelişmesini sağlamıştır. Ancak Akdeniz uygarlıklarındaki tarım Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hint uygarlıkları kadar gelişmemiştir. Bunun yanı sıra denizciliğe elverişli olan Akdeniz, kıyı kesiminde yaşayan uygarlıkların birçok liman yapmasını, ticaretin gelişmesini ve denizcilik alanında ilerlemelerini sağlamıştır. b) Yunan … Devamını oku…Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı

Anadolu Uygarlıkları | Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar

Fotoğraf 3.9 Lidyalılara ait para örneği

Anadolu iklim, yer şekilleri ve su kaynakları bakımından yerleşmeye oldukça elverişlidir. Bu nedenle Anadolu’da çok sayıda uygarlık yaşamıştır. Urartular, Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar ve İyonyalılar Anadolu’da kurulmuş uygarlıkların başlıcalarıdır. a) Hititler Kızılırmak yayının iç kesiminde yaşamış olan Hititlerin başkenti Çorum yakınlarındaki Hattuşa’dır (Fotoğraf 3.6). Bu uygarlık tarımla uğraşmıştır. Tarım alanları, kral adına işlenmiştir. Hayvancılık da yapan … Devamını oku…Anadolu Uygarlıkları | Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar

Mısır Uygarlığı

Fotoğraf 3.5 Mısır uygarlığından kalma piramitler

Mısır uygarlığı, Nil Nehri kıyısında kurulmuştur. Nil Nehri’nin vadi tabanı ve deltası verimli arazilerden oluşmaktadır. İklimin sıcak olduğu bölgede su ihtiyacı, Nil Nehri’nden karşılanmıştır. Bu uygarlık, sulama kanalları yapmış ve tarım alanlarını sulamıştır. Mısır’daki başlıca ekonomik etkinlik tarımdı. İklim koşullarından dolayı aynı tarım alanında yılda birden fazla üretim yapılabilmekteydi. Mısır’ın etrafı çöllerle kaplıdır. Bu nedenle … Devamını oku…Mısır Uygarlığı

Mezopotamya Uygarlıkları | Sümerler, Babiller, Asur Uygarlığı

Fotoğraf 3.3 Sümer yerleşmelerinden biri (Zigurat)

Fırat   ve   Dicle   nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir (Harita 3.2). Bu bölge, Fırat ve Dicle nehirlerinin taşıdığı alüvyonlarla örtülüdür. İklim olarak tarıma elverişli olan bu bölgede tarım alanlarını sulama olanağı da bulunmaktadır. Bu alan, tarihçiler tarafından verimli hilal olarak adlandırılan bölgede bulunmaktadır. Mezopotamya uygarlıkları Mısır, Anadolu ve Yunan uygarlıklarıyla etkileşimde bulunmuştur. Mezopotamya uygarlıklarının başlıcaları … Devamını oku…Mezopotamya Uygarlıkları | Sümerler, Babiller, Asur Uygarlığı

Hint Uygarlığı

Fotoğraf 3.2 İndus Vadisi’nde kurulmuş Hint uygarlığına ait yerleşim birimlerinden birinin kalıntısı

Hint uygarlığı, verimli topraklara sahip olan İndus ve Ganj nehirlerinin kıyılarında kurulmuştur. Temel ekonomik etkinliğin tarım olduğu bu uygarlığın bulunduğu yer, birçok tarım ürününün yetişmesine elverişli koşullara sahiptir. Hindistan, dinî ve etnik bakımdan  bir çok topluluğu barındırdığı için bu topraklarda siyasi birlik sağlanamamıştır. Hint uygarlığının ön plana çıkan özelliklerinden biri, toplumun  kast  adı  verilen  bir … Devamını oku…Hint Uygarlığı

Çin Uygarlığı

Fotoğraf 3.1 Çin uygarlığına ait eserlerden biri (Çin Seddi)

Çin’de ilk uygarlığın kurulduğu yerler Sarıırmak ve Gökırmak kıyılarıdır. İklim koşullarının elverişli olduğu bu alanda tarıma uygun toprakların bulunması ve tarım alanlarını sulamak için akarsulardan yararlanılabilmesi, Çin’deki ilk uygarlıkların bu alanlara kurulmasına neden olmuştur. Çin’de mimari; askerî ve sivil olmak üzere iki farklı özellikte gelişmiştir. Çin Seddi, askerî mimarinin örneğidir (Fotoğraf 3.1). Tapınaklar ise bu … Devamını oku…Çin Uygarlığı