Türk Kültürü

Fotoğraf 3.31 Türk kültürüne ait bazı simgeler

Bir kültürün doğduğu yere o kültürün kaynak alanı yani kültür ocağı denir. Buna göre Türk kültürünün ocağı Orta Asya’dır. Türk kültürü, Orta Asya’da ortaya çıkmış ve hâlen oradaki topluluklar tarafından varlığını sürdürmektedir. Orta Asya, karasal iklim koşullarının egemen olduğu bir bölgedir. Kuraklığın önemli bir sorun olduğu bu bölgede Türkler, daha çok hayvancılıkla geçinmiş ve göçebe … Devamını oku…Türk Kültürü

Latin Amerika Kültürü ve Slav-Rus Kültürü

Fotoğraf 3.23 Latin Amerika yerli danslarından bir görünüm

Latin Amerika kültürü (Fotoğraf 3.23), Amerika Kıtası’nın ABD’nin güneyinde kalan kesiminde egemen durumdadır. Buradaki kültürel yapı da aslında sömürgeciliğe bağlı olarak biçimlenmiştir. Bu bölgeleri sömürgeleştiren İspanyollar ve Portekizliler Avrupa’daki kültürlerini buraya da taşımışlardır. Hristiyanlığın Katolik mezhebini, Avrupa’daki bazı tarım ürünlerini ve hayvan türlerini buraya taşıyan İspanyollar ve Portekizliler hukuki açıdan da kendi arazi mülkiyet sistemlerini … Devamını oku…Latin Amerika Kültürü ve Slav-Rus Kültürü

İslam Kültürü ve Afrika Kültürü

Fotoğraf 3.25 Mekke, İslam kültürü açısından önemli bir simgedir.

İslam kültürü (Fotoğraf 3.25), Orta Doğu’da biçimlenmiştir. İlk kültürlerin oluştuğu Mezopotamya ve Nil kıyısı bu kültürün ocaklarındandır. Bu bölge Musevilik, Hristiyanlık ve İslâmiyet’in ortaya çıktığı yerdir. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu alanda bulunan Orta Doğu, bu konumundan dolayı İslam kültürünün geniş bir alana yayılmasına olanak tanımıştır. İslam kültürünün çekirdeğini Orta Doğu … Devamını oku…İslam Kültürü ve Afrika Kültürü

Şark (Doğu) Kültürü ve Pasifik Kültürü

Fotoğraf 3.29 Japon geleneksel halk danslarından bir görünüm

Şark (Doğu) kültür bölgesini Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya (Fotoğraf 3.27) oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun büyük bir kısmını barındıran bu bölge üç alt kültürden oluşmaktadır. Bunlar Hint, Çin ve Güneydoğu Asya kültürleridir. İlk kültürlerin ortaya çıktığı yerlerden biri olan Hindistan’da kast sistemi ve Hinduizm, egemen manevi kültürü oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılık hâlen günümüzde de egemen ekonomik etkinliktir. … Devamını oku…Şark (Doğu) Kültürü ve Pasifik Kültürü

Avrupa Kültürü ve Avustralya-Yeni Zelanda Kültürü

Fotoğraf 3.22 Avustralya’nın yerli halkı olan Aborjinlerden bir görünüm

Avrupa kültür bölgesi, yeryüzünün yaklaşık üçte birini ilgilendirmektedir. Çünkü Orta Çağ’da Avrupa’da egemen olan bu kültür, ticaret ve sömürgecilik yoluyla dünyanın önemli bir kısmına yayılmıştır. Avrupa kültür ocağını Akdeniz Avrupası, Batı ve Kuzey Avrupa oluşturmaktadır. Bu kültürün oluşması ve yayılmasında önce Yunan, sonra Roma kültürü etkili olmuştur. Latin dili, Hristiyanlık, hukuk, siyaset ve tarımsal üretim … Devamını oku…Avrupa Kültürü ve Avustralya-Yeni Zelanda Kültürü

Yeryüzündeki Kültürler ve Özellikleri Nelerdir? Kültürün Öğeleri Nelerdir?

Fotoğraf 3.16 Meskenler maddî kültürün ögeleridir.

Çeşitli büyüklükteki topluluklar hâlinde yaşamakta olan insanlar, çok uzun bir süre üretime katılmamış ve yaşamlarını tamamen doğa koşullarına bağlı olarak sürdürmüşlerdir. Üretime başlandığı Neolitik Dönem’den günümüze kadar geçen sürede insanların, yaşam biçimleri büyük ölçüde değişmiştir. Bu değişiklik, hem maddi hem manevi alanda gerçekleşmiştir. Örneğin ilk tarımsal üretim döneminde toprağı işlemek için sopalar ve çeşitli taşlar … Devamını oku…Yeryüzündeki Kültürler ve Özellikleri Nelerdir? Kültürün Öğeleri Nelerdir?