Türkiye’de Endemik Bitkiler

Türkiye’de endemik bitkilerin dağılışı

Yurdumuz, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri içinde endemik tür bakımından en zengin ülkelerden biridir. Bunun nedenleri; İklimsel çeşitlilikler, Topoğrafik çeşitlilikler, Jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilikle deniz, göl ve akarsu gibi farklı sucul ortam çeşitlilikleri, 0-5000 metreler arasında değişen yükseklik farklılıkları, üç farklı bitki coğrafyası bölgesinin birleştiği yerde olması, Anadolu diyagonali sınır kabul edilirse doğusu ve batısı … Devamını oku…Türkiye’de Endemik Bitkiler

Orman ve Bitki Örtüsünün Korunmasının Önemi

Fotoğraf 1.158 Kahverengi orman toprağı

Erozyon oluşumunu etkileyen en önemli faktör bitki örtüsüdür. Bitki örtüsünün sıklığı, çeşidi, bitkilerin kök dağılımı, yaşam süresi gibi nitelikleri, toprağın aşınmasında, taşınma miktarında ve hızında etkilidir. Odunsu ve otsu bitkiler, özellikle birlikte bulunduklarında toprak erozyonunu etkili olarak önleyen doğal koruyuculardır. Çok yıllık odunsu bitki topluluğu sınıfına giren ormanlar, toprağı en iyi koruyan bitki örtüleridir. Ormanlar, … Devamını oku…Orman ve Bitki Örtüsünün Korunmasının Önemi

Türkiye’de Bitki Örtüsü

Fotoğraf 1.216 Çayırlar

Türkiye, bitki örtüsü çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemizde bitki türlerinin çeşitlilik göstermesinde iklim, yer şekilleri ve toprak yapısının yanı sıra insanlar da etkili olmuştur. Ülkemizdeki doğal bitki örtüsünün bugünkü görünümü alması Senozoik’te gerçekleşmiştir. Ilıman kuşakta yer alan Türkiye’de çok kısa mesafelerde bile iklim bakımından önemli değişiklikler görülmektedir. Bu nedenle ülkemizin bitki türü sayısı, Avrupa … Devamını oku…Türkiye’de Bitki Örtüsü

Türkiye’de Ormanlar

Fotoğraf 1.199 Orman

Ormanlar ülkemizin %27,6’sını kaplamaktadır. Bu değerin yaklaşık %80’i kıyı kesiminde bulunmaktadır. Türkiye’deki ormanların yaklaşık yarısı Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yer alır (Harita 1.24). Antalya, Kastamonu, Muğla ve Mersin orman alanı en fazla olan illerdir. Ormanların il yüz ölçümüne oranı bakımından en zengin iller ise Karabük, Muğla ve Kastamonu’dur. Ormanlar koru, bozuk koru, baltalık ve bozuk … Devamını oku…Türkiye’de Ormanlar

Türkiye’de Çalılar ve Ot Toplulukları

Fotoğraf 1.213 Psödomakiler

ÇALILAR Makiler (Fotoğraf 1.211), Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Çalılar ve ağaççıklardan oluşan bu bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalır. Yaprakları küçük, yüzeyi tüylü ya da cilalı, bazılarının kenarları dikenlidir. Akdeniz, Ege ve Marmara’da yaygın olan makiler, deniz seviyesinden itibaren 800 metreye kadar çıkabilmektedir. Kocayemiş, zakkum, defne, sandal, funda, mersin, … Devamını oku…Türkiye’de Çalılar ve Ot Toplulukları

Bitkilerin Yetişme Koşulları | Bitkilerin Yetişmesini Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Fotoğraf 1.197 Bitkiler gerekli mineralleri ve su ihtiyaçlarını kökleriyle alır.

Bir bölgede benzer bitkilerin bir araya gelmesiyle oluşan topluluklara bitki örtüsü veya vejetasyon denir. Orman, bozkır ve tundra gibi. Yeryüzünün yeşil örtüsünü oluşturan bitkilerin (Harita 1.27) yetişmesi bazı etmenlere bağlıdır. Bu etmenler iklim, yer şekilleri, toprak örtüsü ve diğer canlılardır. İKLİM KOŞULLARI Bitkilerin yetişmesi için sıcaklık ve yağış koşullarının elverişli olması gerekir. Her bitkinin yetişebileceği … Devamını oku…Bitkilerin Yetişme Koşulları | Bitkilerin Yetişmesini Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Yeryüzündeki Bitki Türlerinin Sınıflandırılması

Fotoğraf 1.183 Muson ormanı

Yeryüzünün önemli bir kısmını kaplayan bitkiler, çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada bitkilerin şekli, rengi, yoğunluğu, boyu, çapı, kök sistemi ve yaprakları gibi özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre bitkiler ağaç, çalı, ot ve çöl formasyonları olmak üzere gruplara ayrılmaktadır. 1- AĞAÇ FORMASYONU Yeryüzünün bazı bölgeleri ağaçlarla kaplıdır. Ağaçların orman örtüsü oluşturabilmesi, belirli bir sıklıkta … Devamını oku…Yeryüzündeki Bitki Türlerinin Sınıflandırılması