Yer Şekillerinin Haritalarda Gösterilmesi | Harita Yöntemleri

Fotoğraf 1.4.6 Kabartma harita

Dağ, tepe, ova, vadi, plato vb. şekiller yeryüzü şekillerini meydana getirmektedir. Bu şekiller, haritaya aktarılırken iz düşümleri alınmaktadır. Bu nedenle düzlem üzerine çizilen ve yer şekillerini gösteren haritalarda hesaplanan alan (iz düşüm alan) ile gerçek alan arasında fark olmaktadır. Yer şekillerini gösteren haritalardaki hataları azaltmak için çeşitli harita yöntemleri geliştirilmiştir. Kabartma, renklendirme ve izohips bu … Devamını oku…Yer Şekillerinin Haritalarda Gösterilmesi | Harita Yöntemleri

Uzaktan Algılama Nedir Ne Demektir?

Fotoğraf 1.4.5 Bir yapay uydu

Uzaktan algılama, nesnelere fiziksel temasta bulunmadan, herhangi bir uzaklıktan yapılan ölçümlerle nesneler hakkında bilgi edinme bilimi ve sanatıdır. Uzaktan algılama sayesinde atmosferde veya uzaydaki platformlara (Fotoğraf 1.4.5) yerleştirilmiş ölçüm aletleri aracılığıyla nesneler hakkında bilgiler elde edilmektedir. İlk bilinen hava fotoğrafı, 1858’de bir balon   la yaklaşık 213 metre yukarıdan Gaspard Felix Tournachon (Gespirt Filıks Turneşan) tarafından … Devamını oku…Uzaktan Algılama Nedir Ne Demektir?

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bileşenleri Nelerdir?

Şekil 1.4.4 CBS yöntemiyle verilerin haritaya aktarılması

Coğrafi Bilgi Sistemi, büyük hacimli coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması sisteminden oluşmaktadır. Birçok bilim dalı tarafından kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (Şekil 1.4.4) beş bileşenden oluşmaktadır 1. Donanım: CBS, her şeyden önce bir bilgisayar sistemidir. Bilgisayar ve yan ürünleri, bu sistemin donanımını oluşturmaktadır. 2. Yazılım: Coğrafi bilgileri depolamak, analiz etmek … Devamını oku…Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bileşenleri Nelerdir?

Türk ve Müslüman Haritacılar

Fotoğraf 1.4.2 Harezmi’nin heykeli (Özbekistan)

Tarih öncesi çağlara ait bazı çizimler, harita olarak nitelenebilecek özellikte ve haritacılığın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Çatalhöyük ve Babil’e ait haritalar ise ilk harita örnekleri olarak kabul edilmektedir. İlk Çağ’da haritacılık alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Türkler, dünyada geniş bir coğrafyaya yayıldıkları için yaşadıkları yerlerin coğrafi özelliklerini araştırmış, bunlarla ilgili eserler ortaya koymuşlardır. Ayrıca yaşadıkları yerler, … Devamını oku…Türk ve Müslüman Haritacılar

Haritalarda Çizgi, Nokta ve Alan

Harita 1.4.7 Türkiye deprem bölgeleri haritasında alansal, çizgisel ve noktasal işaretler (deprem.afad.gov.tr)

Yeryüzündeki doğal ve beşerî özellikler haritaya aktarılırken çeşitli ögeler kullanılmaktadır. Bu ögelerin başlıcaları çizgi, nokta ve alandır. Çizgiler çoğunlukla belirli doğrultuları göstermek için kullanılmaktadır. Örneğin ülke veya il sınırları, yollar ve faylar çoğunlukla çizgi olarak gösterilmektedir. Harita üzerinde çizgi veya alan biçiminde gösterilemeyecek kadar küçük coğrafi detaylar nokta olarak gösterilmektedir. Örneğin çeşme, bina, küçük yerleşim … Devamını oku…Haritalarda Çizgi, Nokta ve Alan

Harita Üzerinde Hesaplamalar Nasıl Yapılır? Örnekler ve Çözümler

Harita 1.4.6 Çizgi ölçekle uzaklık belirleme (Bu kitap için çizilmiştir.)

Haritaların ölçeğinden yararlanarak harita üzerinde uzaklık ve alan hesaplamaları yapılabilir. Haritada uzaklık hesaplamaları için çizgi ve kesir ölçekten yararlanılır. Çizgi ölçekle uzaklık bulmak için uzaklığı bulunmak istenen iki yer arasındaki mesafe bir düzlem üzerine işaretlenir. Bu düzlem üzerindeki mesafe haritanın ölçeğiyle çakıştırılarak iki yer arasındaki kuş uçuşu uzaklık bulunmuş olur. Örneğin aşağıdaki haritada (Harita 1.4.6) … Devamını oku…Harita Üzerinde Hesaplamalar Nasıl Yapılır? Örnekler ve Çözümler

Harita Türleri Nelerdir?

Harita 1.4.5 Jeoloji haritası (Biga Yarımadası)

Kullanım amacına göre çok sayıda harita türü bulunmaktadır. Genel olarak haritalar, ölçeklerine ve konularına göre iki ana gruba ayrılmaktadır. a. Ölçeklerine Göre Haritalar Haritalar ölçeklerine göre plan, büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Planların (Harita 1.4.2) ölçeği 1000 ile 20.000 arasında değişir. Bu tür haritalar, daha çok mesken, köy … Devamını oku…Harita Türleri Nelerdir?

Harita Çizim Yöntemleri Projeksiyonlar | Projeksiyon Türleri Nelerdir?

Şekil 1.4.1 Silindirik projeksiyon

Küresel bir yüzeye sahip olan Dünya’nın şekli bir düzlem üzerine aktarılırken kara ve denizlerin boyutlarında bozulmalar gerçekleşmektedir. Bu bozulmaları azaltmak için çeşitli harita çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlere projeksiyon denir. Harita projeksiyonları, paralel ve meridyen ağlarının düzleme aktarılma biçimini ifade etmektedir. Başlıca projeksiyon türleri silindirik, konik ve düzlemdir. Silindirik projeksiyon (Şekil 1.4.1) yöntemiyle çizilen haritalarda … Devamını oku…Harita Çizim Yöntemleri Projeksiyonlar | Projeksiyon Türleri Nelerdir?

Harita Nedir? Harita Elemanları Nelerdir?

Harita 1.4.1 Harita elemanları (www.hgk.msb.gov.tr)

Haritalar, çeşitli amaçlarla yapılan çizimlerdir. Bazılarından seyahatlerimiz sırasında gideceğimiz yolları belirlemek için yararlanırız. Ülkemizi daha iyi tanımak ya da diğer ülkelerin yerlerini öğrenmek için de haritalardan faydalanırız. Bazı haritalardan gezilebilecek turistik yerleri öğrenmeye çalışırız. Haritalardan bazıları da belirli meslek gruplarının işlerini kolaylaştırmak için çizilmektedir. Buna göre haritaların kullanım amacı çok çeşitlidir. Haritalar, yeryüzünün tamamının ya … Devamını oku…Harita Nedir? Harita Elemanları Nelerdir?