İç Kuvvetler Nedir Nelerdir?

Fotoğraf 1.5 Yer şekilleri iç ve dış kuvvetlerin etkileşimi sonucu oluşmaktadır.

Yeryüzü her yerde farklı özellikteki şekillerden oluşmaktadır. Bazı yerlerde sıradağlar, bazı yerlerde ise tek dağlar görülür. Farklı yükseklikte geniş düzlükler bulunduğu gibi bazı yerler çukurlardan oluşmaktadır. Yer kabuğunun yüzeyini  oluşturan bu şekillerin tamamına yer şekilleri denir. Yer şekilleri iç ve dış kuvvetlerin etkileşimi sonucunda oluşmaktadır (Fotoğraf 1.5). Kaynağını yerin iç kısımlarından alan kuvvetlere iç kuvvetler … Devamını oku…İç Kuvvetler Nedir Nelerdir?

Deprem Nedir? Depremler Oluşumuna Göre Kaça Ayrılır?

Fotoğraf 1.15 Depremler, bazen can ve mal kayıplarına neden olur.

Deprem, yer kabuğundaki kırılmalar sonucu gerçekleşen ani sarsıntılardır. Bu sarsıntılar, çevreye dalgalar hâlinde yayılmaktadır (Şekil 1.13). Oluşumuna göre üçe ayrılır: göçme, volkanik ve tektonik. Göçme depremler, yer altındaki mağara, tünel vb. boşlukların tavanlarının çökmesiyle gerçekleşir. Çökme depremler olarak da adlandırılan bu tür depremlerin etki alanı dardır. Göçme depremlere daha çok karstik alanlarda rastlanır. Madenlerin işletilmesi … Devamını oku…Deprem Nedir? Depremler Oluşumuna Göre Kaça Ayrılır?

Volkanizma Nedir?

Fotoğraf 1.8 Volkanik faaliyet (Etna-İtalya)

İç kuvvetlere bağlı olarak meydana gelen olaylardan biri de volkanizmadır. Magmanın yeryüzüne çıkması ya da yeryüzüne kadar sokulması olayına volkanizma denir. Buna göre volkanizma yüzeysel volkanizma (Fotoğraf 1.8) ve derinlik volkanizması olmak üzere ikiye ayrılır. Yüzeysel volkanizma sonucu yeryüzüne katı, sıvı ve gaz maddeler çıkmaktadır (Şekil 1.10). Volkanik patlama sonucu çıkan enküçük katı parçalar tüf … Devamını oku…Volkanizma Nedir?

Orojenez (Dağ Oluşumu) Nedir?

Şekil 1.7 Hint levhası ile Avrasya levhasının çarpışması sonucu Himalayalar oluşmuştur.

Dış kuvvetleri oluşturan su, rüzgâr ve buzullar ile taşıdıkları materyalleri deniz ve okyanus tabanlarında biriktirerek bu alanlarda kalın tortul tabakalar oluşturmaktadır. Geniş alanlar kaplayan bu tortulanma alanlarına jeosenklinal denir. Örneğin Akdeniz ve Atlas Okyanusu birer jeosenklinal alandır. Birbirine doğru hareket eden levhalar arasında sıkışan tortul tabakalar yükselerek dağ sıralarını oluşturmaktadır (Şekil 1.7). Orojenezle dağların oluşumu … Devamını oku…Orojenez (Dağ Oluşumu) Nedir?

Epirojenez (Kıta Oluşumu) Nedir?

Şekil 1.6 Ağırlaşan katmanlar çökerken hafifleyen yerler yükselmektedir.

Kara kütlelerinin bir bütün olarak yükselmesi ya da alçalması olayına epirojenez denir (Şekil 1.6). Buzul oluşumu, volkanik olaylar sonucu çıkan ve dış kuvvetlerin taşıdığı materyallerin belirli yerlerde birikmesi, karanın ağırlaşarak çökmesine neden olmaktadır. Kara çökerken deniz seviyesi yükselmektedir. Transgresyon olarak adlandırılan bu olay sonucu kıyıdaki alçak yerler deniz altında kalmaktadır. Karalar üzerindeki örtü buzullarının erimesi … Devamını oku…Epirojenez (Kıta Oluşumu) Nedir?