Coğrafya’nın Önemi Nedir?

Coğrafya’nın Önemi

İlk insanlardan günümüze kadar geçen süre içinde insanlar, her zaman yaşadıkları ortamı ve daha uzakları merak etmişlerdir. Yakın çevreden başlayarak dünya genelini tanıma isteği, insanların genel eğilimidir. Çevrelerini tanıma isteklerinin yanı sıra insanlar, doğa olaylarının da oluş nedenlerini merak etmektedirler. Gece ve gündüzün birbirini izlemesi, mevsimlerin ve yeryüzü şekillerinin oluşumu, iklim olayları ve doğal afetlerin … Devamını oku…Coğrafya’nın Önemi Nedir?

Coğrafyanın Gelişimi

Fofoğraf 1.1.15 Biruni’nin temsilî resmi

İlk insanlar, yaşadığı ortamı tanımaya çalışmış, çevrede çeşitli gözlemler gerçekleştirmiştir. Bu gözlemler, sınırlı olmakla birlikte yaşamı kolaylaştırmaya ve çevreyi algılamaya yönelikti. Merak gidermeye yönelik olan bu yaklaşım, elbette ki coğrafya gibi bir bilim dalının ortaya çıkması ve onun sistematik bir bilim hâline gelmesi için çok yetersizdi. Yeryüzünün bazı alanlarının tasvir edilmesi ve bazı yerlerin haritalarının … Devamını oku…Coğrafyanın Gelişimi

Bütünleyici Coğrafi Düşünce

Fofoğraf 1.1.11 Turizm etkinliklerini turizm coğrafyası incelemektedir.

Günümüzde coğrafya birçok alt dala ayrılmış bulunmaktadır. Gelinen teknolojik seviye ve artan bilgi birikimi sayesinde bu dallar daha da çeşitlenmektedir. Bu da bilgilerin daha iyi organize edilmesi ve ilgilenilen alandan derine gidilerek daha iyi istifade sağlanması açısından önemlidir. Nitekim başlangıçta tek bir bilim dalı olan coğrafyanın bünyesinden, yeryüzüne ait bilgilerin çeşitlenmeye ve çoğalmaya başlanması ile … Devamını oku…Bütünleyici Coğrafi Düşünce

Coğrafya Bilimi ve Coğrafyanın Bölümleri

Coğrafya Bilimi ve Coğrafyanın Bölümleri

Coğrafya adı, yer anlamına gelen “geo” (jeo) ile tasvir, yazma, çizme anlamlarına gelen “graphein” (grafeyn) sözcüklerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Buna göre coğrafya yeryüzünün tasviri anlamına gelmektedir. Yeryüzü, canlı ve cansız ögelerden oluşan bir ortamdır. Bu ortamdaki cansız varlıklar; atmosfer (hava küre), litosfer (taş küre) ve hidrosferden (su küre) oluşmaktadır. Canlı küre ise biyosfer olarak adlandırılmaktadır. … Devamını oku…Coğrafya Bilimi ve Coğrafyanın Bölümleri

Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

Fofoğraf 1.1.10 Tarım etkinliklerini tarım coğrafyası incelemektedir.

Beşerî coğrafyanın alt dalları nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, kültürel coğrafya, siyasi coğrafya, tarihî coğrafya, tarım coğrafyası, sanayi coğrafyası, ulaşım coğrafyası, enerji coğrafyası, ticaret coğrafyası, turizm coğrafyası ve sağlık coğrafyasıdır. Nüfus Coğrafyası: Bu bilim dalı nüfusun özelliklerini, dağılışını, göçleri ve bunları etkileyen etmenleri inceler. Nüfus coğrafyası demografi ve sosyoloji bilimlerinden yararlanmaktadır. Yerleşme Coğrafyası: Yerleşmenin oluşumunu, gelişimini, … Devamını oku…Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

Fofoğraf 1.1.8 İklim olaylarını klimatoloji inceler.

Fiziki coğrafyanın alt dalları jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, toprak coğrafyası ve doğal afetler coğrafyasıdır. Jeomorfoloji (Yeryüzü Şekilleri Bilimi): Yeryüzünün biçimlenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetler ile yer şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı jeoloji (yer bilimi), jeofizik (yer fiziği bilimi) ve litoloji (taş bilimi) gibi bilim dallarından yararlanmaktadır. Klimatoloji (İklim … Devamını oku…Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

İnsan ve Doğa Etkileşimi

Fofoğraf 1.1.4 Erciyes Dağı kayak tesisleri

Canlılar, çevrelerindeki canlı ve cansız varlıklar sayesinde yaşamlarını sürdürmektedir. Hava küre, su küre, taş küre ve canlı küre yeryüzünde yaşamı sağlayan doğal ortamlardır. İnsanlar da diğer canlılarda olduğu gibi bu çevreden etkilenmektedir. İnsanın diğer canlılardan farkı, çevreden etkilenirken bir yandan da çevreyi önemli ölçüde etkilemesidir. İlk insanlar, tamamen doğa koşullarına bağlı olarak yaşamlarını sürdürdükleri için … Devamını oku…İnsan ve Doğa Etkileşimi