Türkiye’de Tektonik Olaylar

Harita 1.2 Türkiye; Arabistan, Afrika ve Avrasya levhaları arasında yer alır.

Türkiye arazisi, yer kabuğunun çok hareketli olduğu alanlardan biridir. Güneyde yer alan Afrika levhası yılda 9 mm, Arabistan levhası ise yılda 19 mm hızla kuzeyde yer alan Avrasya levhasına doğru ilerlemektedir. Bu levhalar arasında yer alan Anadolu karası sürekli sıkışmaktadır. Arabistan levhasının daha hızlı hareket etmesinden dolayı Doğu Anadolu sürekli yükselmektedir. Avrasya ile Arabistan ve … Devamını oku…Türkiye’de Tektonik Olaylar

Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi

Harita 1.1 Tersiyer’de Türkiye’nin bulunduğu bölge (qph.ec.quoracdn.net)

Türkiye’nin bulunduğu alanda her jeolojik zamana ait arazilere rastlamak mümkündür. Ülkemizde Paleozoik’e (Birinci Jeolojik Zaman) ait arazilere Yıldız Dağları, Zonguldak çevresi, MenderesMenteşe arası, Anamur Alanya arası, Bitlis ve Kırşehir çevresinde rastlamak mümkündür. Zonguldak çevresindeki taş kömürü yatakları Paleozoik’te Türkiye’nin bulunduğu yerde adalar hâlinde karaların bulunduğunu ve buraların gür bir bitki örtüsüyle kaplı olduğunu kanıtlamaktadır. Mezozoik’te … Devamını oku…Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi

Jeolojik Zamanlar | Jeolojik Devirler Önemli Olayları (Tablo)

Fotoğraf 1.2 Fosiller jeolojik zamanların tanıklarıdır.

Dünya, ilk oluşumundan günümüze kadar birçok evreden geçmiştir. Bu evrelerde iklim koşulları değişmiş dolayısıyla bazı canlı türleri yok olurken yeni canlı türleri ortaya çıkmıştır. Bu canlı türlerinin fosilleri (Fotoğraf 1.2), bize  o günkü koşullarla ilgili bilgiler vermektedir. Bu nedenle fosiller, yeryüzündeki yaşamın tanıkları olarak tanımlanmaktadır. Fosillerin yanı sıra kayaçların özellikleri, tabakaların yapısı ve uzanış şekilleri … Devamını oku…Jeolojik Zamanlar | Jeolojik Devirler Önemli Olayları (Tablo)