Türkiye’de Toprak Kullanımı ve Kullanılan Alanlar

Grafik 1.6 Türkiye’de toprak kullanımı (2016)

Türkiye toprakları tarım, ormancılık, çayır, mera, yerleşme, turizm ve sanayi ham maddesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Türkiye’nin arazi varlığının %31,1’i tarım alanı, %18,6’sı mera, %27,6’sı orman alanı %21,3’ü ise diğer amaçlarla kullanılmaktadır (Grafik 1.6). Tarım ve Hayvancılık Ormancılık Toprağın Sanayide Kullanılması Türkiye’de Toprak Erozyonu

Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık

Fotoğraf 1.176 Tarım

Ülkemizin topraklarının yaklaşık 1/3’ü tarım alanı olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf 1.176). Bu toprakların bir kısmında kuru, bir kısmında ise sulu tarım yapılmaktadır. Kuru tarım yapılan toprakların bir kısmı her yıl nadasa bırakılmaktadır. Ülkemizin kuzeyinde geniş yer kaplayan kahverengi orman topraklarında daha çok çay, fındık, mısır ve tütün tarımı yapılır. Bu alanda ayrıca gür otlaklar oluştuğundan büyükbaş … Devamını oku…Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık

Türkiye’de Ormancılık

Fotoğraf 1.178 Çam kozalakları orman yan ürünlerindendir.

Ülkemizdeki orman alanlarının önemli bir kısmında kahverengi orman toprakları ve kırmızı topraklar yaygındır. Türkiye topraklarının %27,6’sını orman alanları oluşturmaktadır. Oksijen üretmeleri ve ülkemize doğal güzellikler sağlamaları ormanlarımızın önemli yararlarındandır. Ormanlardan elde edilen başlıca ana ürünler; tomruk, maden direği, sanayi odunu, lif ve yongadır. Orman yan ürünlerinin başlıcaları reçine, sığla yağı, meşe palamudu ve çam kozalağıdır … Devamını oku…Türkiye’de Ormancılık

Türkiye’de Toprağın Sanayide Kullanılması

Fotoğraf 1.180 Seramik sanayisinin temel ham maddesi topraktır.Fotoğraf 1.180 Seramik sanayisinin temel ham maddesi topraktır.

Toprağın sanayide ham madde olarak kullanılmasının tarihi, insanların tarıma başladıkları ve yerleşik hayata geçtikleri Neolitik Dönem’e dayanmaktadır. Bu dönemde topraktan çanak çömlek yapımı başladı. Günümüze kadar varlığını koruyan, bu döneme ait çanak çömlek ve heykellerin kalıntıları, kilin pişirildiğini de göstermektedir. Arkeolojik araştırmalar, Anadolu’da çanak çömlek üretiminin günümüzden 8000 yıl öncesine dayandığını göstermektedir. Daha sonraki süreçlerde … Devamını oku…Türkiye’de Toprağın Sanayide Kullanılması

Türkiye’de Toprak Erozyonu

Fotoğraf 1.181Erozyon sonucu toprağın verimli üst kısmı taşınmaktadır.

Türkiye, erozyonun şiddetli olduğu ülkelerdendir (Fotoğraf 1.181). Örneğin dünyada km2 başına taşınan toprak miktarı yılda 368 ton iken bu değer Türkiye’de 600 ile 800 tondur. Ülkemizde daha çok su erozyonu etkilidir. Buzul ve rüzgârların neden olduğu erozyon, su erozyonuna göre daha azdır. Ülkemizde erozyonun çok olmasının başlıca nedenleri yer şekilleri, bitki örtüsü ve iklim koşullarıdır. … Devamını oku…Türkiye’de Toprak Erozyonu