Türkiye’nin Yer Altı Suları

Fotoğraf 1.149 Karstik kaynak (Kapuzbaşı, Kayseri)

Taban suyunun yamaçlar ya da vadiler tarafından kesilmesiyle oluşan yamaç ve vadi kaynaklarına ülkemizde yaygın olarak rastlanmaktadır. Ülkemizde karstik kaynaklara (Fotoğraf 1.149) çoğunlukla Akdeniz kıyılarında rastlanır. Toroslar’daki kalkerli araziden sızan sular, birçok yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye’de ilk kez artezyen kuyuları Trakya’da şeker fabrikasının su ihtiyacını karşılamak için açılmıştır. Sonra içme ve kullanma … Devamını oku…Türkiye’nin Yer Altı Suları

Türkiye’nin Akarsuları ve Özellikleri

Fotoğraf 1.147 Manavgat (Antalya)

Türkiye, akarsu sayısı bakımından zengin bir ülkedir  (Harita 1.24). Ülkemiz, iki yarımadadan oluştu ğu için akarsularımızın boyları genel olarak kısadır. Kaynağını Sivas yakınlarındaki Kızıldağ’dan alıp İç Anadolu’da büyük bir yay çizerek Bafra Deltası’ndan Karadeniz’e dökülen Kızılırmak 1355 km’lik uzunluğu ile ülkemizin en uzun akarsuyudur. Türkiye’deki akarsuların büyük bir kısmı kaynağını ülkemizden alır ve yine sınırlarımızda … Devamını oku…Türkiye’nin Akarsuları ve Özellikleri

Türkiye’nin Gölleri ve Özellikleri | Doğal ve Yapay Göller

Fotoğraf 1.130 Beyşehir Gölü (Konya)

Türkiye, göller bakımından zengin bir ülke değildir. Göllerin ülkemize dağılışı ise çok dengesizdir. Göllerin yoğunluk kazandığı alanlar Doğu Anadolu, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Güney Marmara’dır (Harika 1.23). Ülkemizdeki göllerin yüksekliği doğuya gidildikçe artmaktadır. Derinlik ve genişlikleri bakımından da farklılık gösteren göllerimizin tuzluluk oranları da farklıdır. Göllerimiz içinde tuzluluk oranı en az olanlar, dışarıya akıntısı … Devamını oku…Türkiye’nin Gölleri ve Özellikleri | Doğal ve Yapay Göller

Denizlerimiz ve Özellikleri

Fotoğraf 1.125 İstanbul Boğazı

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir (Harita 1.22). Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde toplam 8333 km kıyı uzunluğumuz bulunmaktadır. a) Karadeniz Yüz ölçümü 496.064 km2 olan Karadeniz’in (Fotoğraf 1.124) ortalama derinliği 1197 m, en derin yeri ise 2245 m’dir. Karadeniz’in Türkiye kıyılarındaki kıta sahanlığı dardır. Karadeniz’in Türkiye sınırlarındaki kıyı uzunluğu 1795 km’dir. Tuzluluk oranı binde … Devamını oku…Denizlerimiz ve Özellikleri