Türkiye’de Toprak Örtüsü

Fotoğraf 1.168 Terra rossa

Türkiye’de iklim, bitki örtüsü ve kayaçların çeşitliliğine bağlı olarak birçok toprak türü oluşmuştur. Bu toprakları zonal, azonal ve intrazonal topraklar olmak üzere inceleyeceğiz. 1- ZONAL TOPRAKLAR Ülkemizde iklim çeşitliliğine bağlı olarak zonal toprakların çeşitli tipleri oluşmuştur. Zonal topraklar, Türkiye’de en geniş alan kaplayan toprak grubudur. Bu toprakların başlıcaları kahverengi orman toprakları, terra rossalar, kahverengi bozkır … Devamını oku…Türkiye’de Toprak Örtüsü

Toprakların Sınıflandırılması | Toprak Türleri

Fotoğraf 1.164 Alüvyal topraklar

Yeryüzündeki topraklar iklim koşulları, kayaçların yapısı, yer şekilleri ve dış güçlerin etkinliğine göre üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar zonal, intrazonal ve azonal topraklardır (Şema 1.5). 1- Zonal Topraklar Zonal topraklar, iklim ve bitki örtüsü özelliklerine göre biçimlenmiştir. Yeryüzünde geniş yer kaplayan toprak tipleridir. Zonal topraklar sıcaklık ve yağış koşullarına göre farklı gruplara ayrılmaktadır (Harita 1.25). … Devamını oku…Toprakların Sınıflandırılması | Toprak Türleri

Toprak Oluşumu ve Toprağın Katmanları

Fotoğraf 1.155 Çok eğimli yerlerde toprak oluşumu yavaştır.

Toprak Oluşumu Toprak oluşumuna etkide bulunan etmenler iklim, organizmalar, yer şekilleri, ana materyal ve zamandır. a- İklim Toprak oluşumuna etki eden koşullardan biri sıcaklık ve yağıştır. Yağışın fazla ve düzenli olması, sıcaklığın yüksek olması kayaçların ayrışmasını dolayısıyla toprak oluşumunu hızlandırır. Toprağın katmanları da iklim koşullarına göre biçimlenmektedir. Örneğin yağışlı yerlerde toprak yüzeyindeki kireç ve tuzlar … Devamını oku…Toprak Oluşumu ve Toprağın Katmanları

Toprak Örtüsü

Fotoğraf 1.152 Kayaçların kimsayal ayrışması daha çok suyun etkisiyle gerçekleşir.

Yeryüzü örtüsünü oluşturan toprak katı, sıvı ve gazlardan oluşmaktadır. Toprağın katı maddelerini, kayaçların ayrışmasıyla ortaya çıkan materyaller ile canlı kalıntıları oluşturur. Topraktaki gaz, gözenekler arasındaki havadır. Sıvı maddeler ise sudur. Toprağı oluşturan bu inorganik maddeler dışında bir de toprakta yaşayan canlılar vardır. Bunlar köstebek, fare ve solucan gibi gözle görülenler ile mikroorganizma olarak adlandırılan ve … Devamını oku…Toprak Örtüsü