Latin Amerika Kültürü ve Slav-Rus Kültürü

Latin Amerika kültürü (Fotoğraf 3.23), Amerika Kıtası’nın ABD’nin güneyinde kalan kesiminde egemen durumdadır. Buradaki kültürel yapı da aslında sömürgeciliğe bağlı olarak biçimlenmiştir. Bu bölgeleri sömürgeleştiren İspanyollar ve Portekizliler Avrupa’daki kültürlerini buraya da taşımışlardır.

Hristiyanlığın Katolik mezhebini, Avrupa’daki bazı tarım ürünlerini ve hayvan türlerini buraya taşıyan İspanyollar ve Portekizliler hukuki açıdan da kendi arazi mülkiyet sistemlerini uygulamışlardır. Mimari, sanat, gelenek ve  görenek ile beslenme şekillerini bu bölgeye taşıyan Avrupalılar, aynı zamanda getirdikleri mikroplarla milyonlarca yerlinin ölümüne de sebep olmuşlardır.

Fotoğraf 3.23 Latin Amerika yerli danslarından bir görünüm
Fotoğraf 3.23 Latin Amerika yerli danslarından bir görünüm

İspanyolların ve Portekizlerin kıyımından kurtulan yerliler, büyük ölçüde kültürlerini günümüze kadar taşımışlardır. Günümüzde sanayileşme ve demokratikleşmeye bağlı olarak gelişen kültürel yapı, büyük ölçüde gelenek ve göreneklerin hızla değişmesine neden olmaktadır.

Slav-Rus kültürünün (Fotoğraf 3.24) ocağı Ukrayna olmuştur. Günümüzde birçok ülkede konuşulan Slav dili de bu bölgede ortaya çıkmıştır. Bizans kültürü ile Tatarlar, Slav-Rus kültürünü etkileyen dış etkiler olmuştur.

Örneğin Hristiyan Ortadoks inancı Bizans kültürünün etkisidir. Rus İmparatorluğu  döneminde  bu kültürün merkezi Moskova’ya kaymış, sömürgeleştirme siyaseti nedeniyle çevreye yayılmıştır. Doğu Avrupa’dan Büyük Okyanus kıyılarına kadar yayılan Slav-Rus kültürü, İslami etkiden dolayı güneye doğru yayılmamıştır.

Fotoğraf 3.24 Rus yerli danslarından bir görünüm
Fotoğraf 3.24 Rus yerli danslarından bir görünüm

1917’de gerçekleştirilen Bolşevik Devrim’le birlikte çeşitli etnik topluluklar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni oluşturmuştur. Bu topluluklar, egemen olan sosyalist kültürün etkisi altına girmişlerdir. Dinin baskı altına alındığı, tarımda kooperatiflerin egemen olduğu, ekonominin tamamen devlet tarafından planlandığı yönetim biçimi, maddi kültürün temellerini oluşturmuştur.

Bu topluluklar, aynı zamanda sosyalist hukuk, siyaset ve eğitim sistemiyle yönetilmişlerdir. 1980’lerde Mihail Gorbaçov’un açıklık ve yeniden yapılanma siyaseti sayesinde bu birlik 1991’de dağılmaya başlamıştır.

Yeryüzündeki Kültürler – Başlıca Kültür Bölgeleri

  1. Avrupa Kültürü ve Avustralya-Yeni Zelanda Kültürü
  2. Şark (Doğu) Kültürü ve Pasifik Kültürü
  3. İslam Kültürü ve Afrika Kültürü
  4. Latin Amerika Kültürü ve Slav-Rus Kültürü

Yorum yapın