Maya Uygarlığı

Mayalar, Orta Amerika’da yaşamış bir uygarlıktır. Bu bölge iklim koşulları bakımından yaşamaya elverişli alanlardandır. Mayalarda tarım gelişmiştir. Başlıca ürünleri aynı zamanda temel besin maddeleri olan mısırdı. Kakao, fasulye ve bal kabağı da yetiştirilen tarım ürünlerindendi. Mayalarda avcılık ve balıkçılık da gelişmişti.

Mayalar, mimari alanda gelişmiş bir uygarlıktı (Fotoğraf 3.14). Bu uygarlık, büyük kentler kurmuşlardı. Tikal ve Quirigua (Kuircua) kentlerinin kalıntıları, Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Mayaların en önemli mimari eserlerinden biri de piramitlerdir. Taş ustalığında ileri düzeyde olan bu uygarlık, yeşim taşını, tuzu ve obsidiyeni ticari amaçla kullanmıştır. Heykeltıraşlık ve çömlekçilik de bu uygarlığın başlıca uğraşı alanlarıdır.

Mayalar, resimler ve simgelerle ifade ettikleri bir alfabe geliştirmişlerdi.

Fotoğraf 3.14 Maya uygarlığına ait kalıntılar (Meksika)
Fotoğraf 3.14 Maya uygarlığına ait kalıntılar (Meksika)

İlk Uygarlıklar

  1. Çin Uygarlığı
  2. Hint Uygarlığı
  3. Mezopotamya Uygarlıkları | Sümerler, Babiller, Asur Uygarlığı
  4. Mısır Uygarlığı
  5. Anadolu Uygarlıkları | Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar
  6. Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı
  7. Aztek Uygarlığı
  8. Maya Uygarlığı
  9. İnka Uygarlığı

Yorum yapın