Muson İklimi ve Özellikleri

Muson iklimi Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Kuzey Avustralya’da etkilidir. Bu iklimin bir kısmı tropikal, bir kısmı orta kuşakta etkilidir. Tropikal kuşakta bulunan alanlarda sıcaklık yıl boyunca  yüksek tir. Çin ve Japonya’da ise kuzeye gidildikçe sıcaklıklar azalmaktadır. Hindistan, Myanmar, Bangladeş, Tayland ve Vietnam bu iklimin tipik özelliklerinin görüldüğü yerlerdir.

Muson ikliminin etkili olduğu tropikal kuşakta yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C – 30 °C civarında iken bu değer Japonya’nın  kuzeyinde  8 °C’a kadar düşmektedir.

Grafik 1.5.7 Muson ikliminde sıcaklık ve yağış
Grafik 1.5.7 Muson ikliminde sıcaklık ve yağış

Muson ikliminde yağış, muson rüzgârlarının kontrolünde gerçekleşmektedir. Bu bölgeye düşen yıllık yağışın yaklaşık %85’i muson rüzgârlarının denizden estiği yaz döneminde (Grafik 1.5.7) düşmektedir. Kış ayları kuraktır. Bu iklim bölgesi yeryüzünün en fazla yağış alan bölgelerindendir.

Muson iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü ormanlardır (Fotoğraf 1.5.22). Muson ormanları olarak bilinen bu bitki örtüsündeki ağaçlar, boyları 30 metreyi bulan birinci katman, onların altında boyları 15 metreyi bulan bir alt katman ve onun altındaki çalı katmanından oluşmaktadır. Bu bölgedeki ağaçlar, kurak olan kış döneminde yapraklarını döker.

Fotoğraf 1.5.22 Muson ormanları
Fotoğraf 1.5.22 Muson ormanları

Yeryüzündeki İklim Tipleri

  1. Ekvatoral İklim
  2. Yazları Yağışlı Tropikal İklim
  3. Muson İklimi
  4. Çöl İklimi
  5. Akdeniz İklimi
  6. Okyanusal İklim
  7. Ilıman Karasal İklim
  8. Sert Karasal İklim
  9. Kutup Altı İklimi
  10. Kutup İklimi

Yorum yapın