Nüfus Yoğunluğu Ne Demektir? Aritmetik Nüfus Yoğunluğu Formülü

Nüfus yoğunluğu kavramı sınırları belirlenmiş bir bölgede yaşayan insan sayısı ile o bölgenin yüz ölçümü arasındaki ilişkiyi ifade eder. Nüfus yoğunluğu, daha çok aritmetik yoğunlukla ifade edilmektedir.

Aritmetik nüfus yoğunluğu, belirli bir alanda yaşayan insan sayısının o alanın yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunmakta; kişi/km2 olarak ifade edilmektedir.

Aritmetik yoğunluğu bulmak için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu = Nüfus / Yüz Ölçümü

Örneğin 2016’da dünya nüfusu 7.420.377.980’dir. Karaların yüz ölçümü ise 149.000.000 km2 dir. Buna göre dünyada km2 ye düşen insan sayısı yaklaşık 50’dir. Kıtalar içinde nüfus yoğunluğu en fazla olanı Asya (95 kişi/km2), en az olan Okyanusya’dır (3 kişi/km2). Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinde nüfus yoğunluğu fazladır (Harita 2.2).

Harita 2.2 Nüfus yoğunluğu (origins.osu.edu)
Harita 2.2 Nüfus yoğunluğu (origins.osu.edu)

Kıtalara göre nüfus yoğunluğu (Tablo 2.2) incelendiğinde Asya’nın yanı sıra Afrika’da da yoğunluğun fazla olduğu görülmektedir. Avrupa ve Amerika’nın nüfus yoğunlukları birbirine yakındır.

Tablo 2.2 Kıtalara göre nüfus yoğunluğu (2016).
Tablo 2.2 Kıtalara göre nüfus yoğunluğu (2016).
BİLİYOR MUSUNUZ?

Monaco’da (Monako) km2 ye 19.250 kişi, Singapur’da ise 7909 kişi düşmektedir. Bu değer dünya geneli için 57, Mogolistan için 2’dir.

(https://data.worldbank.org)

Yorum yapın