Coğrafyanın Gelişimi

Fofoğraf 1.1.15 Biruni’nin temsilî resmi

İlk insanlar, yaşadığı ortamı tanımaya çalışmış, çevrede çeşitli gözlemler gerçekleştirmiştir. Bu gözlemler, sınırlı olmakla birlikte yaşamı kolaylaştırmaya ve çevreyi algılamaya yönelikti. Merak gidermeye yönelik olan bu yaklaşım, elbette ki coğrafya gibi bir bilim dalının ortaya çıkması ve onun sistematik bir bilim hâline gelmesi için çok yetersizdi. Yeryüzünün bazı alanlarının tasvir edilmesi ve bazı yerlerin haritalarının … Devamını oku…Coğrafyanın Gelişimi

Büyük Türk Amirali ve Denizci Bilgin: Piri Reis

Fofoğraf 1.1.18 Piri Reis’in temsilî resmi

Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte 1465 ile 1470 yılları arasında, o tarihlerde Türk deniz üssü olarak bilinen küçük bir sahil kasabası Gelibolu’da doğmuştur. Piri Reis’in amcası o dönemin ünlü denizcisi ve daha sonraları Osmanlı Devleti’nin Akdeniz amirallerinden Kemal Reis’tir. 14 yıl aralıksız amcasının gemisinde her türlü mesleki bilgi ve beceriyi kazanmış, o … Devamını oku…Büyük Türk Amirali ve Denizci Bilgin: Piri Reis

Kâtip Çelebi’nin Coğrafya Çalışmaları ve Cihannüma

Kâtip Çelebi

Osmanlı Dönemi’nde coğrafya ilmi ve bunun eğitim ve öğretimi ile ilgili gelişmeler, esas itibariyle 17. yüzyıl başlarından itibaren başlamıştır. Özellikle bu gelişmelerin baş mimarı, Kâtip Çelebi’dir. 1608 1658 yılları arasında yaşamış olan ve çağını aşan  bilim  insanlarımızdan Kâtip Çelebi, devrinin en büyük coğrafyacılarından biridir. Coğrafi yapıtların en önemlisi olan Cihannüma Osmanlı coğrafyacılığında yeni bir çığır … Devamını oku…Kâtip Çelebi’nin Coğrafya Çalışmaları ve Cihannüma

Dünya’nın Çevresini Matematik Bilgisiyle Hesaplayan Eratosthenes

Eratosthenes

Dünya’nın küre şeklinde olduğu kabul görünce çevre uzunluğu merak konusu oldu. İskenderiye Kütüphanesi’nin müdürü olan Eratosthenes Dünya’nın çevresini M.Ö. 240’ta ölçerek tarihe geçti. Kütüphanede, Mısır’ın Asvan kentinde yazın en uzun gününde öğle vakti, güneşin su kuyularının içine tam olarak yansıdığını okuyunca etkilendi. Öğle saatinde dikili taşların gölgesinin kaybolduğunu da okuyunca ışığın kuzey ve güney kentlerine … Devamını oku…Dünya’nın Çevresini Matematik Bilgisiyle Hesaplayan Eratosthenes

Bütünleyici Coğrafi Düşünce

Fofoğraf 1.1.11 Turizm etkinliklerini turizm coğrafyası incelemektedir.

Günümüzde coğrafya birçok alt dala ayrılmış bulunmaktadır. Gelinen teknolojik seviye ve artan bilgi birikimi sayesinde bu dallar daha da çeşitlenmektedir. Bu da bilgilerin daha iyi organize edilmesi ve ilgilenilen alandan derine gidilerek daha iyi istifade sağlanması açısından önemlidir. Nitekim başlangıçta tek bir bilim dalı olan coğrafyanın bünyesinden, yeryüzüne ait bilgilerin çeşitlenmeye ve çoğalmaya başlanması ile … Devamını oku…Bütünleyici Coğrafi Düşünce

Coğrafya Bilimi ve Coğrafyanın Bölümleri

Coğrafya Bilimi ve Coğrafyanın Bölümleri

Coğrafya adı, yer anlamına gelen “geo” (jeo) ile tasvir, yazma, çizme anlamlarına gelen “graphein” (grafeyn) sözcüklerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Buna göre coğrafya yeryüzünün tasviri anlamına gelmektedir. Yeryüzü, canlı ve cansız ögelerden oluşan bir ortamdır. Bu ortamdaki cansız varlıklar; atmosfer (hava küre), litosfer (taş küre) ve hidrosferden (su küre) oluşmaktadır. Canlı küre ise biyosfer olarak adlandırılmaktadır. … Devamını oku…Coğrafya Bilimi ve Coğrafyanın Bölümleri

Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

Fofoğraf 1.1.10 Tarım etkinliklerini tarım coğrafyası incelemektedir.

Beşerî coğrafyanın alt dalları nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, kültürel coğrafya, siyasi coğrafya, tarihî coğrafya, tarım coğrafyası, sanayi coğrafyası, ulaşım coğrafyası, enerji coğrafyası, ticaret coğrafyası, turizm coğrafyası ve sağlık coğrafyasıdır. Nüfus Coğrafyası: Bu bilim dalı nüfusun özelliklerini, dağılışını, göçleri ve bunları etkileyen etmenleri inceler. Nüfus coğrafyası demografi ve sosyoloji bilimlerinden yararlanmaktadır. Yerleşme Coğrafyası: Yerleşmenin oluşumunu, gelişimini, … Devamını oku…Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

Fofoğraf 1.1.8 İklim olaylarını klimatoloji inceler.

Fiziki coğrafyanın alt dalları jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, toprak coğrafyası ve doğal afetler coğrafyasıdır. Jeomorfoloji (Yeryüzü Şekilleri Bilimi): Yeryüzünün biçimlenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetler ile yer şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı jeoloji (yer bilimi), jeofizik (yer fiziği bilimi) ve litoloji (taş bilimi) gibi bilim dallarından yararlanmaktadır. Klimatoloji (İklim … Devamını oku…Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

Doğal Ortamı Neden Korumalıyız?

Fofoğraf 1.1.5 Mera hayvancılığı, bitki örtüsüne bağlı bir etkinliktir.

Geçtiğimiz birkaç yüzyılda, insanların biyolojik çeşitlilik üzerinde özellikle olumsuz etkileri oldu ve insanlar, genel olarak rolünün daha fazla farkına varmaya başladılar. Biyoçeşitlilik, dünyadaki hayatın son derece önemli bir parçasıdır ve tüm bu canlılar birbirine bağımlıdır. Dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte biri tarım arazisi olarak kullanılmaktadır ve bu genellikle göz ardı edilen bir sorundur. En verimli topraklar … Devamını oku…Doğal Ortamı Neden Korumalıyız?

İnsan ve Doğa Etkileşimi

Fofoğraf 1.1.4 Erciyes Dağı kayak tesisleri

Canlılar, çevrelerindeki canlı ve cansız varlıklar sayesinde yaşamlarını sürdürmektedir. Hava küre, su küre, taş küre ve canlı küre yeryüzünde yaşamı sağlayan doğal ortamlardır. İnsanlar da diğer canlılarda olduğu gibi bu çevreden etkilenmektedir. İnsanın diğer canlılardan farkı, çevreden etkilenirken bir yandan da çevreyi önemli ölçüde etkilemesidir. İlk insanlar, tamamen doğa koşullarına bağlı olarak yaşamlarını sürdürdükleri için … Devamını oku…İnsan ve Doğa Etkileşimi