Su Baskını Nedir?

Bir bölgede yeryüzünü belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan olaylara su baskını denir (Fotoğraf 4.8). Su baskını, ani ve fazla miktardaki yağış veya kar erimesi sonucu gerçekleşebilir. Ender de olsa gölet ve baraj setlerinin yıkılması sonucunda da bu olay yaşanır.

Akarsu yataklarının ya da göl alanlarında kapasitenin üzerinde su birikmesi ve fazla suyun çevreye yayılması olayına ise taşkın denir. Taşkınlar da su baskınlarındandır.

Su baskınları sonucunda can ve mal kayıpları gerçekleşebilmektedir. Zemindeki tabakaların geçirimsiz olması, bitki örtüsünün olmaması ya da cılız olması, akarsuyun akacağı doğrultudaki dere yataklarının tıkalı olması su baskınlarını oluşturan başlıca etmenlerdir.

Yeryüzünde depremden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan afet su baskınlarıdır. Bu olay, meskenlerin su altında kalmasına, insanların boğularak ve sürüklenerek yaşamlarını yitirmesine, bazı malların sürüklenerek tahrip olmasına neden olur.

Tarım alanlarının gereksiz materyallerle kaplanması, kanalizasyon sularıyla içme sularının karışması sonucunda salgın hastalıkların baş göstermesi su baskınlarının başlıca etkileridir.

Fotoğraf 4.8 Ani ve fazla yağışlar bazen su baskınlarına neden olabilmektedir (Çin).
Fotoğraf 4.8 Ani ve fazla yağışlar bazen su baskınlarına neden olabilmektedir (Çin).

Doğal Afetler

 1. Deprem
 2. Volkanizma
 3. Tsunami
 4. Heyelan
 5. Erozyon
 6. Su Baskınları
 7. Çığ
 8. Yıldırım
 9. Kuraklık
 10. Fırtına ve Kasırga
 11. Orman Yangını

Yorum yapın