Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi | Teknolojinin Doğaya ve İnsana Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Günümüzde ulusların büyük bir bölümü güçlerini teknolojik üstünlük kurmaya ve bunu kalıcı kılmaya harcamaktadır. Küreselleşmeyi meydana getiren faktörler arasında en belirleyici olanı teknolojidir.

Uzak olanı yaklaştıran, görünmeyeni gösteren teknoloji insanların yaşamında büyük değişikliklere yol açmakta, insanların hayat standardını yükseltmekte ve yaşamlarını kolaylaştırmaktadır.

Bununla birlikte teknoloji, doğanın kullanımı ile insan yaşamına getirdiği birçok olumlu gelişmenin yanında olumsuz sonuçlara da sahiptir (Tablo 1.2).

Tablo 1.2 Teknolojinin Doğaya ve İnsana Etkileri
Tablo 1.2 Teknolojinin Doğaya ve İnsana Etkileri

Yorum yapın