Türkiye’de Arıcılık

Türkiye’de arıcılık (Fotoğraf 2.106), hemen her yörede gerçekleştirilen bir etkinliktir. Türkiye’de bitki çeşidinin  fazla  ve  bu bitkilerin önemli bir kısmının endemik olması, ülkemizde arıcılığın gelişmesini sağlamıştır. Çam, ayçiçeği, pamuk, turunçgiller, kestane, kekik, adaçayı, geven ve yabani bitkiler arıcılığa elverişli bitkilerin başlıcalarıdır.

Bitkilerin çiçek açma dönemleri ülkemizin her yöresinde farklıdır. Bu durum Türkiye’de göçebe arıcılığın gelişmesine neden olmuştur. Göçebe arıcılık yapanlar, kış dönemini kıyılarda geçirmekte, baharla birlikte ülkemizin dört bir yanına dağılmaktadırlar.

Fotoğraf 2.106 Türkiye’de arıcılık etkinliklerinden bir görünüm.
Fotoğraf 2.106 Türkiye’de arıcılık etkinliklerinden bir görünüm.

Türkiye’nin bal üretiminde yıllardır, Muğla ve Ordu (Harita 2.26) ilk sırada yer almaktadır. Bu illerin yanı sıra Adana, Aydın, Mersin, Sivas ve Balıkesir de bal üretiminde önemli bir yere sahiptir.

Harita 2.26 İllere göre bal üretimi (2016)
Harita 2.26 İllere göre bal üretimi (2016)

Türkiye’de Hayvancılık

A- Küçükbaş Hayvancılık

  1. Koyun Besiciliği
  2. Kıl Keçisi Besiciliği
  3. Tiftik Keçisi Besiciliği

B- Büyükbaş Hayvancılık

C- Arıcılık

Ç- İpek Böcekçiliği

D- Kümes Hayvancılığı

E- Balıkçılık ve Kültür Balıkçılığı

Yorum yapın