Türkiye’de Balıkçılık ve Kültür Balıkçılığı

Türkiye’de balıkçılık ve kültür balıkçılığı;

a- Balıkçılık

Türkiye, çevresindeki denizleri, 8333 km uzunluğundaki kıyıları ve iç suları ile önemli bir balıkçılık potansiyeline sahiptir. Ülkemizde kıyı balıkçılığı yapılmaktadır. Bu balıkçılık türü, kara sularımızda balık avlama etkinliğini ifade etmektedir. Ülkemizde açık deniz balıkçılığı gelişmemiştir. Bunun başlıca nedenleri ülkemizin balık bakımından zengin olan denizlere uzak ve bu alandaki teknolojisinin gelişmemiş olmasıdır.

Yüksek oranda oksijen içeren serin suları, çok sayıda akarsuyun taşıdığı bol miktarda plankton Karadeniz’in balık miktarı bakımından zengin olmasını sağlamıştır. Bu nedenle ülkemizde avlanan balıkların büyük bir kısmı Karadeniz’den elde edilir (Grafik 2.40). Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlar ile Marmara ve Ege denizleri Karadeniz’den sonra en fazla balık avlanan yerlerdir.

Grafik 2.40 Denizlere göre elde edilen balıkların oranı (2016)
Grafik 2.40 Denizlere göre elde edilen balıkların oranı (2016)

Türkiye’de en fazla avlanan balık hamsidir (Fotoğraf 2.109). Avlanma miktarı bakımından hamsiyi palamut, sardalya ve istavrit izler.

İç sularımızda balık avlanan başlıca yerler doğal göller, baraj gölleri, göletler ve akarsulardır. İç sularda avlanan balıkların başlıcaları inci kefali, sazan, gümüşi havuz balığı ve gümüştür.

Fotoğraf 2.109 Türkiye’de en çok avlanan balık hamsidir.
Fotoğraf 2.109 Türkiye’de en çok avlanan balık hamsidir.

İnci kefali, Van Gölü’ne özgü endemik bir türdür. İç sularda en fazla balık elde edilen iller Van, Balıkesir, Bursa ve Adana’dır.

Balıkların üreme dönemlerinde ve aşırı avlanma, yanlış avlanma tekniklerinin kullanılması ve su kirliliği, ülkemizde balıkçılığı olumsuz yönde etkileyen etmenlerin başlıcalarıdır.

a- Kültür Balıkçılığı

Balık yetiştirme işlemine (Fotoğraf 2.110) kültür balıkçılığı denir. Kültür balıkçılığı denizlerde, göllerde, akarsularda ve özel hazırlanmış havuzlarda yapılır.

Denizlerde daha çok çupra ve levrek yetiştirilir. İzmir, Muğla ve Aydın, denizlerde en çok balık yetiştirilen illerdir. İç kesimlerde ise çoğunlukla alabalık yetiştirilmektedir. Alabalık yetiştiriciliğinde Muğla, Elâzığ, Isparta ve Şanlıurfa illeri ilk sıralardadır.

Fotoğraf 2.110 Kültür balıkçılığı, özel hazırlanmış yerlerde balık yetiştiriciliğidir.
Fotoğraf 2.110 Kültür balıkçılığı, özel hazırlanmış yerlerde balık yetiştiriciliğidir.

Türkiye’de Hayvancılık

A- Küçükbaş Hayvancılık

  1. Koyun Besiciliği
  2. Kıl Keçisi Besiciliği
  3. Tiftik Keçisi Besiciliği

B- Büyükbaş Hayvancılık

C- Arıcılık

Ç- İpek Böcekçiliği

D- Kümes Hayvancılığı

E- Balıkçılık ve Kültür Balıkçılığı

Yorum yapın