Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılık

Ülkemizde beslenen büyükbaş hayvanların başlıcaları sığır (Fotoğraf 2.105), manda, at, eşek ve katırdır. At, eşek ve katır, gücü için beslenir. Daha çok sulak alanları seven manda ise eti, sütü, derisi ve gücü için beslenmektedir. Ülkemizde az sayıda manda beslenmektedir. Samsun, Diyarbakır ve İstanbul mandanın en çok beslendiği illerdir.

Türkiye’de koyundan sonra en çok beslenen hayvan türü sığırdır. Sığır yetiştiriciliği mera ve besi hayvancılığı şeklindedir. Yaz yağışı alan Kuzeydoğu Anadolu’da (Harita 2.25) mera hayvancılığına dayalı sığır yetiştiriciliği gelişmiştir. Besi hayvancılığı ise modern yöntemlerle yapılmaktadır.

Fotoğraf 2.105 Meralardaki sığır yetiştiriciliği daha çok çayır alanlarında gelişmiştir. - Tablo 2.10 İllere göre sığır sayısı ve oranı (2016)
Fotoğraf 2.105 Meralardaki sığır yetiştiriciliği daha çok çayır alanlarında gelişmiştir. – Tablo 2.10 İllere göre sığır sayısı ve oranı (2016)

Bu tür hayvancılık, daha çok tüketim merkezleri olan büyük şehirlerde ya da bu tür şehirlere yakın yerlerde gelişmiştir. Örneğin TÜİK 2016 verilerine göre en fazla sığır beslenen il Konya’dır (Tablo 2.10). İklim koşulları ve bitki örtüsü sığır besiciliğine elverişli olmayan Konya’da sığır sayısının fazla olmasının nedeni burada besi hayvancılığının gelişmiş olmasıdır.

Harita 2.25 İllere göre sığır besiciliği (2016)
Harita 2.25 İllere göre sığır besiciliği (2016)

Türkiye’de Hayvancılık

A- Küçükbaş Hayvancılık

  1. Koyun Besiciliği
  2. Kıl Keçisi Besiciliği
  3. Tiftik Keçisi Besiciliği

B- Büyükbaş Hayvancılık

C- Arıcılık

Ç- İpek Böcekçiliği

D- Kümes Hayvancılığı

E- Balıkçılık ve Kültür Balıkçılığı

Yorum yapın