Türkiye’de Demir ve Krom Yatakları

Türkiye’de demi, krom;

1- Demir

Demir çelik sanayisinin temel ham maddesi olan ve ülkemizde en çok tüketilen madenlerden biri demirdir (Fotoğraf 2.113). Demir rezervi bakımından en zengin yataklar, Sivas ve Malatya (Harita 2.28) illerinde bulunmaktadır. Divriği, Hasançelebi ve Hekimhan, bu illerde demir yataklarının bulunduğu başlıca yerlerdir. Diğer önemli demir yatakları Niğde, Bingöl ve Kesikköprü’dedir (Ankara).

Fotoğraf 2.113 Demir
Fotoğraf 2.113 Demir

Bu yerlerden çıkarılan demir Ereğli (Zonguldak), Karabük ve İskenderun demir çelik fabrikalarında işlenmektedir.

Harita 2.28 Demir yataklarının bulunduğu başlıca yerler
Harita 2.28 Demir yataklarının bulunduğu başlıca yerler

2- Krom

Krom (Fotoğraf 2.114), demir çelik sanayisinin önemli bir ham maddesidir. Çeliğin sertleştirilmesi ve paslanmaz çelik üretiminin yanı sıra mutfak eşyaları, sokak lambaları, denizaltı, gemi, uçak ve boya sanayisinde de krom kullanılmaktadır. Türkiye, krom yatakları bakımından zengin bir ülkedir.

Fotoğraf 2.114 Krom
Fotoğraf 2.114 Krom

Çok sayıda krom yatağı bulunan ülkemizdeki (Harita 2.29) başlıca krom yatakları Fethiye, Köyceğiz (Muğla), Guleman (Elâzığ), Kop Dağı (Bayburt), Mersin ile Kayseri arasında, Balıkesir ile Eskişehir arasında, İskenderun ile Kahramanmaraş arasında bulunmaktadır. Dünyanın en çok krom üreten ülkeleri arasında bulunan Türkiye, krom üretiminin bir kısmını ihraç etmektedir. Ülkemizde krom işleyen fabrikalar, Elâzığ ve Antalya’da bulunmaktadır.

Harita 2.29 Krom yataklarının bulunduğu başlıca yerler
Harita 2.29 Krom yataklarının bulunduğu başlıca yerler

Türkiye’de Madencilik

  1. Demir ve Krom
  2. Bor
  3. Bakır ve Mermer
  4. Boksit ve Barit
  5. Fosfat, Feldspat ve Asbest
  6. Kurşun ve Çinko
  7. Altın
  8. Antimon, Zımpara Taşı, Civa ve Manganez
  9. Tuz
  10. Lüle Taşı, Oltu Taşı ve Trona

Yorum yapın