Türkiye’de Endemik Bitkiler

Yurdumuz, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri içinde endemik tür bakımından en zengin ülkelerden biridir.

Bunun nedenleri;

  1. İklimsel çeşitlilikler,
  2. Topoğrafik çeşitlilikler,
  3. Jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilikle deniz, göl ve akarsu gibi farklı sucul ortam çeşitlilikleri,
  4. 0-5000 metreler arasında değişen yükseklik farklılıkları, üç farklı bitki coğrafyası bölgesinin birleştiği yerde olması,
  5. Anadolu diyagonali sınır kabul edilirse doğusu ve batısı arasında ekolojik farklılıklar bulunması ve bu durumun floristik farklılıklara da yansımasıdır.

Türkiye’de 63 familyaya ait 2651 endemik takson bulunmaktadır. Bazı türlerin alt tür ve  ya varyeteleri endemiktir. Bu sebepten bu sayı alt tür ve varyete düzeyinde 3090’a ulaşır. Endemizm oranı ise %33,5’tir.

(Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2005.)

Türkiye’de endemik bitkilerin dağılışı
Türkiye’de endemik bitkilerin dağılışı

Yorum yapın