Türkiye’de Hayvancılık

Et, yumurta ve süt ürünleri, dengeli beslenme açısından temel besin maddelerindendir. Bu nedenle ülkemizde bu ürünlerin yanı sıra deri, yün, kıl vb. ürünlerinden yararlanmak için hayvancılık, önemli bir ekonomik etkinliktir. Ülkemizin iklim, bitki örtüsü ve yer şekillerindeki çeşitliliğine bağlı olarak ülkemizde çok sayıda hayvancılık türü gelişmiştir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, arıcılık, ipek böcekçiliği, kümes hayvancılığı ile balıkçılık ülkemizdeki başlıca hayvancılık türleridir.

Türkiye’de hayvancılık iki yöntemle yapılır: geleneksel ve modern hayvancılık.

Geleneksel hayvancılıkta üretim doğa koşullarına bağlıdır. Hayvanlar, meralarda beslenir. Yağışlı yıllarda ot verimine bağlı olarak hayvansal ürünlerin üretimi artarken az yağışlı yıllarda üretim azalmaktadır.

Modern hayvancılıkta yüksek verim elde edilen hayvan cinsleri ahırlarda (Fotoğraf 2.101) beslenir. Bu tür hayvancılıkta verimi artıracak yem türleri kullanılır. Hayvan sağlığına dikkat edilir. Bu nedenle modern hayvancılıkta verim yüksektir. Modern ahırlarda gerçekleştirilen bu etkinliğe besi hayvancılığı da denir.

Fotoğraf 2.101 Besi hayvancılığı, modern ahırlarda yapılır.
Fotoğraf 2.101 Besi hayvancılığı, modern ahırlarda yapılır.

Türkiye’de Hayvancılık

A- Küçükbaş Hayvancılık

  1. Koyun Besiciliği
  2. Kıl Keçisi Besiciliği
  3. Tiftik Keçisi Besiciliği

B- Büyükbaş Hayvancılık

C- Arıcılık

Ç- İpek Böcekçiliği

D- Kümes Hayvancılığı

E- Balıkçılık ve Kültür Balıkçılığı

Yorum yapın