Türkiye’de İdari Bakımdan Yerleşmeler

Türkiye, cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Yasama, yürütme ve yargı ülkemizin yönetimindeki organları oluşturmaktadır. Ülkemizde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır.

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır (Harita 2.2). İllerimiz, valiler tarafından yönetilmektedir. Kaymakamlar tarafından yönetilen ilçelerimizin sayısı ise 921’dir. Ülkemizdeki 32.045 mahalle ve 18.333 köy, muhtarlar tarafından yönetilmektedir.

İllerimizin büyük bir kısmının yönetim merkezi, aynı adı taşıyan şehir merkezleridir. Örneğin Adana (Harita 2.3) ili, Adana şehir merkezinden yönetilmektedir. Bazı illerimizin il adı ile yönetim şehrinin adı farklıdır. Hatay ili Antakya, Sakarya ili Adapazarı ve Kocaeli ili İzmit şehrinden yönetilmektedir.

Türkiye’deki 81 ilin 30 tanesinde büyükşehir, 51 tanesinde ise il belediyesi bulunmaktadır. İlçe belediyelerinin sayısı 921, belde belediyelerinin sayısı 402’dir.

Türkiye Cumhuriyeti, mevcut sınırlar dahilinde bölünmez bir bütünlüğe sahiptir.

Harita 2.3 Türkiye mülki idare haritası (www.hgk.msb.gov.tr)
Harita 2.3 Türkiye mülki idare haritası (www.hgk.msb.gov.tr)

>> Millî Mücadele’de Türk Çocukları ve Bir Destan (Okumak için tıklayın)

Yorum yapın