Türkiye’de Lüle Taşı, Oltu Taşı ve Trona Yatakları

Türkiye’de lüle taşı, oltu taşı ve trona yatakları;

1- Lüle Taşı

Süs eşyası, pipo ve takı üretiminde kullanılan lüle taşı (Fotoğraf 2.130) Eskişehir’de çıkarılmaktadır.

Fotoğraf 2.130 Lüle taşı
Fotoğraf 2.130 Lüle taşı

2- Oltu Taşı

Süs eşyası ve takı üretiminde kullanılan Oltu taşı (Fotoğraf 2.131), Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkarılmaktadır.

Fotoğraf 2.131 Oltu taşı
Fotoğraf 2.131 Oltu taşı

3- Trona

Soda külü olarak da bilinen trona (Fotoğraf 2.132) daha çok cam sanayisinde kullanılmaktadır. Deterjan, selüloz ve kâğıt sanayisi, tronadan yararlanılan sanayi kollarıdır. Ülkemizdeki başlıca trona yatağı Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunmaktadır.

Fotoğraf 2.132 Trona
Fotoğraf 2.132 Trona

DOĞAL SODA: TRONA

Doğal soda yatakları nadir oluşumlardır. ABD, Türkiye ve Çin’de olmak üzere sadece üç ülkede önemli miktarlarda bulunmaktadır. Tronadan üretilen sodanın kalitesi yüksek, üretim maliyeti düşüktür. Bu nedenle soda üreticisi ülkelerin trona yataklarına sahip olması, diğer ülkelere göre üretim maliyeti açısından çok önemli bir avantajdır. Türkiye, doğal soda yataklarına sahip olmanın yanında, yüksek sentetik soda üretim kapasitesine de sahiptir. Bu önemli fırsatlar kullanıldığında birbirini destekleyen iki farklı üretim metoduyla kısa zamanda bölgemizin en büyük soda üreticisi durumuna gelmesi mümkündür.

Ülkemiz, 842 milyon tonluk rezerviyle dünyanın en büyük trona yataklarına sahip ikinci ülkesi konumuna gelmiştir.

(http://www.mta.gov.tr)

Türkiye’de Madencilik

  1. Demir ve Krom
  2. Bor
  3. Bakır ve Mermer
  4. Boksit ve Barit
  5. Fosfat, Feldspat ve Asbest
  6. Kurşun ve Çinko
  7. Altın
  8. Antimon, Zımpara Taşı, Civa ve Manganez
  9. Tuz
  10. Lüle Taşı, Oltu Taşı ve Trona

Yorum yapın