Türkiye’de Maden ve Enerji Kaynaklarının Etkili Kullanımı

Türkiye doğal gaz, petrol ve taş kömürü bakımından dışarıya bağımlıdır. Bu durum, ülkemizin ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna karşın Türkiye, tükenmeyen enerji kaynakları potansiyelini yeterince kullanamamaktadır. Örneğin ülkemizin, tükenmeyen enerji kaynaklarından olan rüzgâr enerjisi potansiyeli yüksektir. Bu potansiyel kullanılırsa ülkemizin, enerji kaynakları bakımından dışarıya bağımlılığı azalacaktır.

Çevre dostu olan bu enerji kaynağının tükenme riski yoktur; bakım ve işletme maliyeti düşüktür. Ayrıca bu santraller, az yer kaplar ve santralin bulunduğu alanlar, tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılabilmektedir.

Türkiye hidroelektrik potansiyeli bakımından da zengin bir ülkedir. Örneğin ülkemizin hidroelektrik potansiyelinin %41’i henüz kullanılmamaktadır. Bu potansiyelin kullanılması da Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacaktır.

Türkiye güneş enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi bakımından da elverişli koşullara sahip bir ülkedir. Bu enerji kaynaklarından yararlanma her geçen gün artmaktadır ancak ülkemiz bu alanlardaki potansiyelini yeterince kullanmamaktadır.

Türkiye bor mineralleri rezervi bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır (Grafik 2.46). Dünya bor rezervlerinin yarısından fazlası ülkemizde bulunmasına rağmen Türkiye, bor madeninin dünya ticaretindeki payı bakımından ilk sırada yer almamaktadır. Bor madeninin işlenerek ihraç edilmesi ve Türkiye bor pazarının genişletilmesi, ülkemizin bu alandaki gelirinin artmasını sağlayacaktır.

Grafik 2.46 Dünya bor rezervleri
Grafik 2.46 Dünya bor rezervleri

Türkiye, krom rezervleri bakımından zengin bir ülkedir. Ancak ülkemizde krom, ileri tekniklerle işletilmediği için üretim maliyeti yüksektir. Bu durum, Türkiye’nin dünya pazarlarında, kromu daha düşük fiyatlarla piyasaya sunan ülkelerle rekabetini zorlaştırmaktadır. Krom işletmelerinde planlama yapılması ve gelişmiş tekniklerin kullanılması, verimliliği ve Türkiye’nin dünya pazarındaki gücünü artıracaktır.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye’de Çelik Sektörü

Türkiye, çelik sektörü 2000 yılından sonra son derece yüksek bir performans göstermiş ve dünyada, Çin ve Hindistan’ın ardından üretimini en hızlı arttıran ülke konumunu elde etmiştir. 2011 ve 2012 yıllarında da sektör, büyük üreticiler arasında üretimini en hızlı arttıran ülke konumunda bulunmaktadır. (http://www.cka.org.tr)

Yorum yapın