Türkiye’de Ormancılık

Ülkemizdeki orman alanlarının önemli bir kısmında kahverengi orman toprakları ve kırmızı topraklar yaygındır. Türkiye topraklarının %27,6’sını orman alanları oluşturmaktadır. Oksijen üretmeleri ve ülkemize doğal güzellikler sağlamaları ormanlarımızın önemli yararlarındandır.

Ormanlardan elde edilen başlıca ana ürünler; tomruk, maden direği, sanayi odunu, lif ve yongadır. Orman yan ürünlerinin başlıcaları reçine, sığla yağı, meşe palamudu ve çam kozalağıdır (Fotoğraf 1.178).

Fotoğraf 1.178 Çam kozalakları orman yan ürünlerindendir.
Fotoğraf 1.178 Çam kozalakları orman yan ürünlerindendir.

Ormanlardan yararlanmayı doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Doğrudan yararlanma ağaç, ot, çiçek ve bunların yan ürünlerinden yararlanma şeklindedir. Ağaçtan mobilyacılıkta, kâğıt üretiminde ve inşaatta yararlanılmaktadır. Ağaçların yaprak ve gövdelerinden elde edilen ürünler kimya, boya ve kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır. Ormanlardan yakacak elde etmek için de yararlanılmaktadır.

Ormanların dolaylı yararları; erozyonu önlemesi, havayı temizlemesi ve sıcaklık farklarını azaltmasıdır. Ağaçlar, dal ve gövdeleriyle güneş ışınlarını yansıttığından yerin aşırı ısınmasını önler. Bu nedenle yaz döneminde ormanlar çevresine göre daha serindir. Bu özelliği ve doğal güzelliğiyle ormanlar, dinlenme yerleridir.

Ormanlar, birçok hayvan türünün barındığı yerlerdir. Bu nedenle canlı türlerinin zenginliği ve av alanı olma özelliği bakımından ormanlar büyük bir önem taşır.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Akdeniz kıyılarında doğal yayılış gösteren fıstık çamları ülkemizin özellikle Batı Anadolu kıyılarında bulunmaktadır. Çam fıstığı olarak bilinen tohumlarının yanı sıra sanayide preslenerek açık sarı renkte kokusuz ve lezzetli bir yağ elde edilmesinde de kullanılır. Bu yağ, yemek yağı olarak kullanıldığı gibi sabun ve vernik imalatında da kullanılmaktadır. Pres artığı olarak çıkan posadan ise şekercilikte, badem ezmesi imalatında ve kozmetiklerin yapımında faydalanılmaktadır.

(Orman Atlası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü)

Orman içi ve orman kenarındaki  köylerin en önemli geçim kaynağı ormancılıktır. Orman köylerinde ve orman ürünlerini (Fotoğraf 1.179) işleyen yerlerde geniş bir iş alanı oluşturması, ormanların diğer bir yararıdır.

Fotoğraf 1.179 Tomruklar orman ana ürünlerindendir.
Fotoğraf 1.179 Tomruklar orman ana ürünlerindendir.

Yorum yapın