Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık

Ülkemizin topraklarının yaklaşık 1/3’ü tarım alanı olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf 1.176). Bu toprakların bir kısmında kuru, bir kısmında ise sulu tarım yapılmaktadır. Kuru tarım yapılan toprakların bir kısmı her yıl nadasa bırakılmaktadır.

Ülkemizin kuzeyinde geniş yer kaplayan kahverengi orman topraklarında daha çok çay, fındık, mısır ve tütün tarımı yapılır. Bu alanda ayrıca gür otlaklar oluştuğundan büyükbaş hayvancılık da gelişmiştir.

Fotoğraf 1.176 Tarım
Fotoğraf 1.176 Tarım

Kahverengi ve kestane rengi bozkır toprakların yaygın olduğu iç kesimlerde buğday, arpa, mercimek, baklagiller, şeker pancarı tarımı ile küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlarda görülen kırmızı topraklarda ise turunçgil, yer fıstığı, pamuk, zeytin, çeşitli sebzeler ve meyveler üretilmektedir.

Bu topraklarda ayrıca küçükbaş hayvancılık (Fotoğraf 1.177) da gelişmiştir. Çernezyomların yaygın olduğu Kuzeydoğu Anadolu’da ise büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Fotoğraf 1.177 Hayvancılık
Fotoğraf 1.177 Hayvancılık

Ülkemizde tarım alanı olarak kullanılan topraklar, temel besin maddelerimiz olan bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesinin yanı sıra birçok sanayi kolunun da ham madde kaynağıdır.

Alüvyal topraklarımız verimli olduğundan ve bu topraklar çoğunlukla su kaynaklarına yakın yerlerde bulunduğundan bu alanlarda sulu tarım gelişmiştir. Sanayi ürünleri ve sebze üretimi bu toprakların kullanıldığı başlıca alanlardır.

Yorum yapın