Türkiye’de Toprağın Sanayide Kullanılması

Toprağın sanayide ham madde olarak kullanılmasının tarihi, insanların tarıma başladıkları ve yerleşik hayata geçtikleri Neolitik Dönem’e dayanmaktadır. Bu dönemde topraktan çanak çömlek yapımı başladı.

Günümüze kadar varlığını koruyan, bu döneme ait çanak çömlek ve heykellerin kalıntıları, kilin pişirildiğini de göstermektedir. Arkeolojik araştırmalar, Anadolu’da çanak çömlek üretiminin günümüzden 8000 yıl öncesine dayandığını göstermektedir. Daha sonraki süreçlerde topraktan tuğla üretiminde yararlanılmıştır.

Günümüzde de çanak çömlek yapımı önemli uğraşılardan biridir. Özellikle Nevşehir çevresinde çanak çömlek yapımı önemli ekonomik etkinliklerden biridir.

Ülkemizde toprağın ham madde olarak kullanıldığı alanlardan biri çimento sanayisidir. Günümüzde şehirlerin önemli bir kısmında çimento fabrikası bulunmaktadır. İnşaat sektörünün geliştiği yerlerde çimento fabrikalarının sayısı daha fazladır. Örneğin Türkiye’deki çimento fabrikalarının büyük bir kısmı İç Anadolu, Marmara ve Ege’de yoğunlaşmıştır. Ayrıca hazır beton üretiminde de toprak ham madde olarak kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.180 Seramik sanayisinin temel ham maddesi topraktır.Fotoğraf 1.180 Seramik sanayisinin temel ham maddesi topraktır.
Fotoğraf 1.180 Seramik sanayisinin temel ham maddesi topraktır.

Ülkemizde toprağın ham madde olarak kullanıldığı sanayi dallarından biri de seramik sanayisidir (Fotoğraf 1.180). Çanakkale, İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, İzmir, Aydın ve Yozgat seramik sanayisinin gelişmiş olduğu başlıca yerlerdir.

Dünya seramik üretiminde sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, birçok ülkeye seramik ihraç etmektedir.

Yorum yapın