Türkiye’de Toprak Kullanımı ve Kullanılan Alanlar

Türkiye toprakları tarım, ormancılık, çayır, mera, yerleşme, turizm ve sanayi ham maddesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Türkiye’nin arazi varlığının %31,1’i tarım alanı, %18,6’sı mera, %27,6’sı orman alanı %21,3’ü ise diğer amaçlarla kullanılmaktadır (Grafik 1.6).

Grafik 1.6 Türkiye’de toprak kullanımı (2016)
Grafik 1.6 Türkiye’de toprak kullanımı (2016)
  1. Tarım ve Hayvancılık
  2. Ormancılık
  3. Toprağın Sanayide Kullanılması
  4. Türkiye’de Toprak Erozyonu

Yorum yapın