Türkiye’nin Dağları

Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yarısını dağlar oluşturur (Harita 1.16). Dağların büyük bir kısmı sıradağlar şeklindedir ve çoğunluğu doğu batı doğrultusunda uzanır.

Türkiye’deki dağlar kıvrım, kırık ve volkanik dağlardan oluşmaktadır.

Fotoğraf 1.104 Kaçkar Dağları
Fotoğraf 1.104 Kaçkar Dağları

Kuzeyde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Kuzey Anadolu Dağları, batıda birbirine paralel üç sıra, Orta Karadeniz’de tek sıra, doğuda iki sıra hâlinde uzanır. Kuzey Anadolu Dağları’nın en yüksek yerleri doğuda Kaçkar Dağları (Fotoğraf 1.104) üzerinde yer almaktadır (3971 m).

Türkiye’nin güneyinde kıyıya paralel olarak uzanan Toroslar, ülkemizin güneydoğusunu kuşatarak Güneydoğu Toroslar adını almaktadır. Toroslar’ın en yüksek zirvesi Aladağlar’dır (3756 m). Güneydoğu Toroslar’ın en yüksek zirvesi olan Buzul Dağı (4135 m), aynı zamanda kıvrım dağlarının en yüksek noktasıdır.

Ege’deki dağlar, kıyıya dik ve birbirine paralel seriler hâlinde uzanmaktadır. Bu dağların yüksekliği azdır. Kazdağları, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşeler bunların başlıcalarıdır.

Doğu Anadaolu’daki dağlar ise Doğu Toroslar adını almaktadır. Tahtalı, Munzur, KarasuAras dağları Doğu Toroslar’ın başlıca kollarıdır.

Bu dağların yanı sıra Doğu Anadolu’da Ağrı, Süphan, Tendürek ve Nemrut; İç Anadolu’da yer alan Erciyes, Hasandağı, Melendiz, Karacadağ ve Karadağ ile Güneydoğu Anadolu’da bulunan Karacadağ adlarıyla bilinen volkanik dağlar bulunmaktadır.

Yorum yapın